BUSINESS

Pomáháme

firmám, městům

ušetřit

miliony

a obcím

Růst cen energií akceleroval poptávku po úsporných řešeních

v čele s fotovoltaikami. Zákazníci si tak na třicet let zajistí

část své spotřeby z vlastního energetického zdroje, navíc

obnovitelného, který vyrábí čistou elektřinu zcela bez emisí

CO2, říká Kamil Čermák, předseda představenstva a generální

ředitel společnosti ČEZ ESCO, největšího dodavatele moderních

a úsporných řešení pro českou energetiku.

Jak se zvyšuje poptávka firem a dalších

subjektů po moderních energetických

řešeních?

Skokově roste zájem všude. Jen poptávka

po fotovoltaikách u ČEZ ESCO meziročně

vzrostla třikrát, podobně vyskočily tržby ze

zasmluvněných EPC projektů a takto bychom

mohli pokračovat i v dalších disciplínách.

Když chce firma začít šetřit s energiemi

sama u sebe, kde má začít?

Občas zákazník neví, co přesně chce,

ale od toho má nás, abychom mu poradi28 ǀ POSITIV 4/2022

li a společně s ním mu připravili řešení na

míru. Snažíme se vyjít vstříc jeho potřebám

a najít pro něj konkrétní technologická řešení. Někdy to může být fotovoltaika nebo

třeba kogenerace, systém měření a regulace a někdy optimalizace celého energetického hospodářství. Řešíme to s firmami,

které mají nevyužité střechy nebo areály

a přemýšlejí, jak je nenechat ležet ladem.

Kdo jsou vaši typičtí zákazníci?

Ten záběr je opravdu široký. Jsou to velké obchodní řetězce, strategické pod-

niky s velkým zázemím areálů po celé

republice, veřejné budovy a úřady, ale

třeba i vizionářsky řízené rodinné firmy.

Růst cen energií akceleroval poptávku

po úsporných řešeních v čele s fotovoltaikami. Zákazníci si tak na 30 let zajistí

část své spotřeby z vlastního energetického zdroje, navíc obnovitelného,

který vyrábí čistou elektřinu zcela bez

emisí CO2 . Poslední velkou fotovoltaiku

zprovoznila na svém centrálním skladu

Billa. Na více než pěti tisících metrů

střechy vytvořilo více než 1800 panelů