BUSINESS

Nová příležitost

pro brownfieldy

v našem kraji

Letošní ročník proběhl symbolicky v jednom z ikonických ostravských brownfieldů, a to v prostorách bývalé kuchyně dříve nejluxusnějšího ostravského Hotelu

Palace, který podtrhl jedinečnou atmosféru celé akce.

Účastníkům z řad developerů, architektů nebo zástupců obcí byly představeny především celkové vize transformace Moravskoslezského kraje, nový směr společnosti MSID a také program POHO 2030.

Další prostor byl věnován inspirativním projektům hotových, probíhajících i plánovaných regenerací brownfieldů v našem kraji. Důležitost rozvíjení brownfieldů

v kontextu prosperity města byla z pohledu vedení

měst představena zástupci měst Ostrava a Opava. Projekty na brownfieldech v soukromé sféře pak představila společnost Slezan Holding z Frýdku-Místku,

Pojem brownfield si obvykle spojíme se

zapomenutou chátrající budovou nebo

areálem bez jakéhokoliv atraktivního

využití. V současné době se však

lidé a investoři začínají stále častěji

na brownfieldy dívat z trochu jiného úhlu.

Vidí v nich jedinečnou příležitost rozvoje

a brownfieldy se tak pomalu, ale jistě stávají

oproti minulosti vyhledávanějšími lokalitami

pro řadu developerů a firem. Právě na

potenciál rozvoje těchto nevyužitých

objektů a lokalit byl zaměřen jubilejní

15. ročník konference Brownfieldy jako

příležitost, pořádaný společností MSID

ve spolupráci s Moravskoslezským krajem

a Institutem pro udržitelný rozvoj sídel.

Za první přestavbou a rozšířením hotelu na 160 pokojů

stáli známí ostravští kavárníci, bratři Ferdinand a Jacob

Gronnerové, kteří jej v roce 1928 koupili. Během úprav

bylo přistavěno také nové křídlo s velkoměstskou kavárnou. Tyto celkem čtyři budovy tak vytvořily komplex

s dnes již známým názvem Hotel Palace. Od roku 1930

byla v provozu také slavná kavárna Palace a bar Boccaccio

v suterénu, kde se denně konala taneční vystoupení.

Po roce 1945 byl hotel znárodněn a stal se součástí

státního podniku Interhotely Čedok. Později, v 60. letech 20. století, komplex prošel necitlivou přestavbou.

V novém tisíciletí jej do vlastnictví získala developerská firma NBC, která v roce 2008 dostala od města

povolení k demolici většiny budov, i když původním

záměrem byla rekonstrukce.

na které navázala prezentace probíhající regenerace

obchodního domu Ostravica-Textilia. Nechyběly ani

informace o aktuálních, ale i plánovaných možnostech

financování regenerací brownfieldů v našem kraji.

Následující den proběhla prohlídka brownfieldů v terénu, tzv. Brownfield trip. V rámci něj byly představeny

zdařilé ukázky toho, jak je možné přivést brownfield

nazpět k životu. Účastníkům byly představeny i jiné

inspirativní možnosti, které vedou k novým možným

využitím těchto opuštěných objektů. Zavítali např. do

prádelny bratří Neumannů, na výstavu k historii Textilky Slezan, na místo budoucího bulváru ve Frýdku-Místku nebo do Kasárny Palkovická.

Zdroj:

Lenka Zdařilová

Kampus Palace

Kampus Palace

Původní stavba Hotelu National z roku 1913 byla v místě

prvního obecního hostince U Zeleného stromu z roku

1779. Stavbu, která ve své době dosahovala evropské

úrovně, projektoval vídeňský architekt Wunibald Deininger, inspirován tehdy se rodícím dekorativním stylem. Výstavba hotelu s více než 80 pokoji tak částečně vyplnila

mezeru v ubytovacích kapacitách průmyslového města.

V přízemí se nacházely restaurační a klubové místnosti,

dvě vyšší patra sloužila k ubytování hostů.

22 ǀ POSITIV 4/2022

Záchrana komplexu přichází v roce 2010, kdy jej získává firma Sedm Stromů, která i přes značné komplikace

vytrvává, a nakonec realizuje projekt Kampus Palace.

Přestavba vyšla na více než sto milionů korun, v budově vzniklo 111 jedno až třílůžkových pokojů. A tak zde

od roku 2016 může nalézt dočasný domov až 260 studentů. V současnosti, po rozštěpení společnosti Sedm

Stromů, je majitelem společnost Palace Holding a provozovatelem společnost Kampus Palace. Z vnitřku původního hotelu zůstalo prakticky jen velké mramorové

schodiště. Zbylá nevyužitá část komplexu tak nabízí

příležitost pro další rozšíření fungujícího studentského

bydlení v centru Ostravy.