BUSINESS INTERVIEW

barvu. Proto jsme přemýšleli, jak pojištěncům nabídnout novou symboliku. A myslím,

že se nám povedlo do nového loga dostat

vše podstatné, včetně našeho kódu 213.

Komunikace pojišťovny s klienty probíhá

především prostřednictvím poboček call-centra, webu a mobilní aplikace. Vše jsme

řádně zanalyzovali a navrhli program, jak

bychom si představovali pobočkovou síť

pro následující období. Každý rok si tak

dáváme za cíl revokovat, modernizovat

a vytvářet ryze bezbariérové pobočky.

Jako první zdravotní pojišťovna jsme zřídili i tzv. virtuální pobočku – videohovory

s operátorem. Jedná se o novou naprogramovanou platformu, která je součástí našeho webu. Klienti si tak mohou rezervovat

den a hodinu, ve kterých s nimi náš zaměstnanec vyřídí jejich požadavky, jež by jinak

museli osobně řešit v kamenné pobočce.

Poslední částí komunikační strategie je modernizace mobilní aplikace a webových

stránek. Kromě nové aplikace – my213,

která zcela zásadním způsobem ovlivnila

rychlou a bezpečnou online digitální komunikaci s klienty, jsme vytvořili i nový

web „bez bariér“. Je naprogramován tak,

aby ho mohli kromě běžných klientů používat i lidé s tělesným či zrakovým handicapem. Pro osoby s omezenou hybností

myš umožňuje snazší pohyb po obrazovce. Slabozrací klienti si pak mohou zvětšit

texty až o 400 %. Pro nevidomé je web na

pozadí značen tak, aby umožňoval čtení

pomocí speciální čtečky, která čte nejen

text, ale také popisky obrázků a naviguje

nevidomého uživatele po celé stránce.

Hlásí mu informace o všech prvcích stránky a umožňuje s nimi pracovat bez myši,

jen pomocí klávesnice. Při budování našeho bezbariérového webu jsme museli

dodržet a garantovat velmi přísné mezinárodní normy, například WCAG – Web

Content Accessibility Guidelines. Myslím,

že jsme dodnes jedinou zdravotní pojišťovnou s bezbariérovým webem.

Na registrační číslo pojišťovny 213

je navázána i řada Vašich originálních

projektů – my213, magnet213, dia213.

Můžete nám je přiblížit?

O mobilní aplikaci „my213“ jsem se už zmínil v rámci naší nové komunikační strategie.

Kromě toho, že v ní uživatelé vidí své záznamy od lékařů, umožnili jsme jim elektronicky také žádat o příspěvky z fondu prevence.

Dříve museli kontaktovat kamennou pobočku, osobně přijít a donést příslušné doklady.

To vše jde dnes z domova během 5–10 minut. Za rok existence začalo naši aplikaci

používat přes 25 % všech našich klientů,

tedy více než 100 tisíc osob. To je obrovský

úspěch. V roce 2021 za ni RBP dostala i oce-

nění v celostátní soutěži WebTop100 v kategorii digitální transformace.

Jedním z velmi známých projektů je také

„magnet213“, který je zaměřen na dostupnost magnetické rezonance. Lékaři i pacienti si stěžovali na dlouhé čekací doby

této zobrazovací techniky, čímž se následně prodlužovala i samotná diagnostika

a následná léčba. Proto jsme se dohodli

s vybranými poskytovateli zdravotních

služeb, že v centru tohoto průmyslového

regionu, které má ve spádové oblasti asi

půl milionu lidí (Ostrava, Havířov, Karviná, Frýdek-Místek), vytvoříme síť těchto

jednotek, kde zajistíme našim klientům

magnetickou rezonanci do 14 dnů. Nikoli

na úkor pojištěnců jiných pojišťoven – to

by nebylo spravedlivé, ale díky tomu, že

stávající přístroje nebudou využity jen

v jednosměnném režimu. Za bonusové

příplatky ze strany pojišťovny jsme dosáhli

Očekáváme, že se

staneme do roku 2030 zcela

bezpapírovou společností.

toho, že poskytovatelé mohli přidat více

provozních hodin magnetické rezonance.

V tomto rozšířeném pracovním čase pak

můžeme doobjednávat naše klienty z RBP.

„Dia213“ je dalším naším telemedicínským projektem se zaměřením na chronické pacienty, trpící diabetem. V tomto

případě se jedná o vzdálené monitorování

obsahu cukru v krvi pacienta. Ve spolupráci s Fakultní nemocnicí Ostrava a Národním dohledovým centrem jsme do něho

zapojili více než 70 pojištěnců s nejtěžším

stupněm tohoto onemocnění. Díky přenosu zajištěnému mobilními operátory

jsou data stahována jak do Telemedicínského centra FNO, tak k lékařům, kteří

data spravují a mají o nich přehled.

Naším největším projektem ale dosud byl

Horizont II – Šance pro srdce, který vznikl

ještě před projektovou linií 213 na podobném principu dálkového monitorování

jako dia213. Zaměřil se na kardiaky a pacienty trpící hypertenzí a v konečném objemu pracoval s celkem 2 500 pacienty. Ti

byli vybaveni mobily, tlakoměry a náramky na měření pohybové aktivity. Po dvou

letech byl na konci loňského roku ukončen. Nyní se detailně vyhodnocuje, jestli

je dlouhodobé dálkové měření výhodné

oproti běžnému sledování.

který rozvíjí a modernizuje pojišťovnu

v jednotlivých oblastech řízení. Před námi

je určitě digitalizace. Očekáváme, že někdy v horizontu 2030 se staneme zcela

bezpapírovou společností. Všude postupně vzniká digitální nadstavba a postupně

se papíru zbavujeme. Dále budeme pokračovat v modernizační strategii. Chceme

sjednotit veškeré pobočky do uniformního stylu a budeme pokračovat i v rozvoji

zdravotních programů a sítě poskytovatelů

zdravotních služeb. Tím, jak jsme historicky vznikali především v blízkosti těžebních

regionů, došlo k zasmluvnění sítě lékařů

zejména v těchto oblastech. Moravskoslezský kraj se ale začíná rozpohybovávat více

než kdy předtím. Lidé se spíše vystěhovávají, než přistěhovávají. Proto zasmluvňujeme

i jiné okresy a kraje tak, aby se žádný pojištěnec nedostal do situace, že se odstěhuje

z regionu a zjistí, že tam jeho pojišťovna

nemá smlouvy s lékaři. V této oblasti máme

interní cíl každý rok zasmluvnit 1 000 nových poskytovatelů zdravotních služeb.

RBP už mnoho let vyjíždí do firem

a podniků a organizuje pro ně aktivity,

které se nazývají Zdravý podnik nebo

Den zdraví. Co takový Den zdraví

obnáší? A jaké jsou ohlasy?

Ve firmách těžařského průmyslu jsme se

Zdravým podnikem začínali, poté jsme

oslovili i další firmy. Program spočívá

v tom, že přijedeme do konkrétního podniku, kde zaměstnancům zdarma provádíme různá měření a vyšetření (BMI,

průchodnost cév, kapacita plic, věk cév,

poradenství kuřákům, měření krevního

tlaku, diagnostika očí, vyšetření znamének, testy AIDS a podobně). Současně

děláme i osvětu na prevenci zdraví, preventivní prohlídky a zdravý životní styl.

Tyto služby nabízíme v podniku zdarma

každému, nejen našim klientům.

Čím se baví ředitel pojišťovny ve volných

chvílích? Jak si dobíjíte baterky?

Já si zatím baterky jen vybíjím. Mám dvě

děti, obě hrají tenis, takže ta časová oběť

všech rodičů dětí u sportu – a u tenisu obzvlášť – je obrovská. Nejen během týdne,

ale i přes víkend. Jinak řečeno, nové energie, která by se měla do těla dostat po pracovním týdnu, se mi moc nedostává. Ale já

mám sport rád, takže jestli mě něco nabíjí

a mám trochu volna, tak je to právě sport.

Pane řediteli, děkujeme za rozhovor.

Můžete ve stručnosti představit hlavní

cíle a plány, které jste si stanovili

řekněme do roku 2030?

Na přelomu 2020–2021 jsme vytvořili náš

strategický materiál s názvem RBP 2030,

Text: Barbora Kubalová, redakce

Foto: archiv RBP

POSITIV 2/2022 ǀ 13