REGION

zajímavá. Proto podporuji stěžejní veřejné

projekty jako koncertní halu včetně rekonstrukce Domu kultury Ostrava a Černou

kostku. Naprosto zásadní je pak rozvoj privátních projektů – jmenujme Ostrava Tower,

Organicu, rekonstrukci Textilie-Ostravice,

Wacslaw, Malé Lauby, Vojanku, New Amsterdam, Křižovatku, Palác Sitte, obnovený

Jindřich, Residenci Stodolní aj. A ty budou

mít další dominový efekt – dnes se neplánují

bytové domy pouze v centru – ale i na Slezské, na Jihu i v Porubě, nově byla představena vize bytové čtvrti Pod Žofinkou. Nové

byty jsou základem rozvoje a Ostrava musí

ty rozumné investory podporovat, kvalitním

a cenově přijatelným bydlením získáme konkurenční výhodu oproti jiným městům.

Dalším cílem je podpora vědecké infrastruktury vysokých škol, zejména s možností financování z Fondu pro spravedlivou

transformaci – na VŠB-TU Centrum pro výzkum technologií Průmyslu 4.0, Národní

centrum pro energetiku, projekt Refresh

(nové zdroje energie) , CEET a IT4Innovations; na Ostravské univerzitě pak infrastrukturu pro stomatologii a kreativní obory. Pochopitelně obě univerzity by měly

nabídnout škálu nových oborů. A ještě

jedna věc, Ostravě by slušela nová pracoviště ČSAV, Ústav geoniky je opravdu

málo.

a logistiky – jmenujme Mošnov, Vítkovice

oblast aglomerace P3, zónu Hrušov nebo

nyní vznikající další hrušovskou zónu GLP.

To jsou současné viditelné projekty; zároveň se připravují projekty nové, minimálně

na dvě následující volební období…

„Společně tvoříme Ostravu, město pro

nové začátky!“ Tak zní vize, kterou chce

město naplnit během příštích pár let.

Zkusme si ji stručně charakterizovat.

Primárním základem nové vize Ostravy je

otočit trend v úbytku obyvatel; ne všichni se stěhují do Prahy, ale spousta lidí se

stěhuje do satelitů mimo hranice města,

což není z mnoha důvodů pozitivní trend,

tedy město musí poskytovat takový život a služby, aby ta migrace přestala být

Jednou z priorit je propojit město

uvnitř i se světem. Účelem této priority

je posílit roli a funkce Ostravy jako

regionální metropole a propojit

město uvnitř i se světem dopravně,

komunikačně a informačně. Tak zní

slogan, jenž zastřešuje připravované

projekty v oblasti, která je i ve Vaší

gesci. Které konkrétní připravované

klíčové projektové záměry tam

můžeme zahrnout?

Ostrava leží na Jantarové stezce od severu

k jihu. Pro dobudování silniční infrastruktury potřebujeme tři projekty – Severní spoj,

Místeckou III. etapu a 0. etapu silnice I/56

– jedná se o druhý most přes Odru v Petřkovicích. Momentálně se pracuje na projektových dokumentacích a zahájení realizací se předpokládá nejdřív za 4 až 5 let…

Naprosto zásadním fenoménem pro Českou republiku i Ostravu je rozhodnutí

o budování vysokorychlostních tratí. Trať

od Prahy a Brna bude ukončena na nádraží Svinov; úsek od Svinova po hlavní

nádraží projde zásadní rekonstrukcí, ze

severu pak bude na hlavním nádraží ukončena trať z Varšavy a Katovic. Úkolem samospráv bude občany připravit na tento

fenomén a zajistit infrastrukturu kolem

obou terminálů, ve Francii na terminálech

často vzniká nová městská čtvrť. Jinak cíl

POSITIV 2/2022 ǀ 79