BUSINESS

Krajská hospodářská komora MSK

firmy inspiruje

k cirkulárním postupům

Cirkulární ekonomika je pojem, který slýcháme a budeme slýchat čím dál častěji. Téma aktuálně

rezonuje společností, stále však spousta z nás přesně neví, co si pod tímto názvem představit.

Procesy cirkulární ekonomiky jsou z hlediska firem a podnikatelů přístupem v udržitelném rozvoji, jehož cílem je co největší

zefektivnění produkce. V praxi to znamená, že by z materiálu využitého např. při výrobních procesech neměl vznikat odpad,

ale měl by být využíván stále znovu a znovu čili „cirkulovat v uzavřené smyčce“.

Inspirovat zejména malé a střední firmy

Moravskoslezského kraje k zapojení do

cirkulární ekonomiky je v posledních měsících jednou z hlavních aktivit Krajské

hospodářské komory Moravskoslezského

kraje (KHK MSK).

30 ǀ POSITIV 2/2022

„Snažíme se zejména o propojení firem a institucí, které by cirkularitě v kraji a ‚zeleným

projektům‘ mohly pomoci. Na příkladech

jiných fungujících cirkulárních postupů nabízíme inspirace, firmy na našich vzdělávacích

akcích vidí, jak konkrétně se dá využít odpad

jiné firmy k vytvoření užitečných výrobků.

Z našich akcí si tedy odnesou nejen nápady,

ale i kontakty na instituce a na samotné partnery k možné spolupráci,“ popisuje aktivity

KHK MSK ředitelka Natálie Šitavancová.

Moravskoslezským firmám se zavedením postupů cirkulární ekonomiky může

významně pomoci řada strategických

projektů. Jedním z nich je chystaná

CirkArena, výzkumně-vývojové centrum

pro cirkulární ekonomiku soustřeďující excelentní vědecké a inovační týmy. „Zaměření bude na výzkum odpadů a jejich opětovného využití, a to na odpady specifické

pro Moravskoslezský kraj (jako jsou například haldy, odprašky a strusky), bioodpady a stavební odpady. Bude mostem mezi

technologickou a znalostní základnou,

pomůže akcelerovat aktivity výzkumu

a vývoje, inovací a vzdělávání v oblasti cirkulární ekonomiky,“ přiblížil projekt David

Sventek ze společnosti BeePartner.

V rámci poradenské sítě Enterprise Europe Network, v níž je začleněno téměř