HR

Diverzita

v pracovním prostředí

jako cesta k rozvoji kreativity

Pokud si firmy chtějí zachovat svou konkurenceschopnost, je třeba, aby neustále reagovaly na

měnící se trendy na trhu. Žijeme totiž v době neustálých inovací a změn, a jestli chceme držet krok,

je vzdělávání nutností pro další rozvoj a růst. Každá firma je především o lidech, a proto platí pravidlo,

že rozvíjí-li se její zaměstnanci, a to včetně vedení, roste celá firma. Abychom se na vzdělávání podívali

očima odborníků, pozvali jsme si na letošní ročník konference Invest MORE personalisty, HR experty

a zástupce vzdělávacích institucí. A my vám teď přinášíme krátký souhrn klíčových poznatků.

Diverzita v pracovních týmech

jako cesta ke kreativitě

Konferenci zahájil svou přednáškou viceprezident Svazu průmyslu a dopravy

Radek Špicar, který zmiňoval především

důležitost investování firem do výzkumu

a vývoje a také přínosy diverzifikace pracovních týmů. Diverzifikovaný pracovní

kolektiv je totiž dle něj klíčový prvek rozvoje kreativity, která je stěžejní pro růst firem. Dá se říct, že se jedná o byznysovou

nutnost. Firmy by se neměly bát vytvářet

týmy a kolektivy, které se skládají ze zaměstnanců napříč generacemi, pohlavími

a národnostními či jinými společenskými

skupinami. Jejich různorodé kvality, názory

a přístupy se mohou navzájem doplňovat,

a díky tomu vzniká pevný článek firmy, který je schopen lépe a kreativněji reagovat na

rychle se měnící požadavky trhu.

Aktivní komunikace firem se školami

Pokud si firmy přejí, aby byli absolventi škol

adekvátně připraveni na zaměstnání, je třeba jít jim trochu naproti. Důležité není tedy

50 ǀ POSITIV 2/2022

jen spolupracovat se školou či univerzitou

a zaměřit se pouze na žáky a studenty v posledních ročnících. Firmy by měly aktivně

komunikovat se vzdělávacími institucemi

tak, aby byly schopné správně definovat

své požadavky a školy tak pochopily aktuální nároky na trhu práce a dokázaly se

jim vhodně přizpůsobit.

Interní lektor ve firmě

jako pomocná ruka pro vaše kolegy

Interním lektorem může být specialista ve

firmě s dostatkem znalostí a zkušeností,

které může předat svým kolegům. Často se však naráží na to, že daný člověk je

vysoce kvalifikovaný odborník, ale s učením jiných bohužel nemá zkušenosti, což

ale nemusí být překážkou. Je tedy nutné

s těmito lidmi vhodně pracovat a pomoct

jim zvládnout jejich roli tím, že vhodnými

vzdělávacími nástroji a programy zaručíte,

aby se váš interní lektor uměl efektivně

podělit o své know-how i se svými kolegy.

Nezapomínejte tedy na to, že interní školitel potřebuje čas od času sám proškolit.

Up-skilling a re-skilling zaměstnanců

V rámci panelových diskuzí se na konferenci zmiňovaly také pojmy up-skilling

a re-skilling. Ty se ve světě byznysu a HR

stávají stále více aktuální. Ve zkratce se

jedná o procesy, které vaše zaměstnance připravují na budoucnost tím, že zlepšujete jejich schopnosti a pomáháte jim

se lépe adaptovat na nové změny.

Je však mezi nimi menší rozdíl. Up-skilling se zaměřuje na vyrovnání rozdílů v dovednostech a vědomostech

způsobených věkem a digitalizací. Re-skilling je velice podobný, ale jedná se

o proces, kterým si stávající zaměstnanci osvojí například novou roli či pozici

ve vaší firmě.

Sečteno a podtrženo – vzdělávání je

investice, která se vám několikanásobně vrátí a vyplatí se mu věnovat

dostatek pozornosti, ať už ve firmách,

nebo v osobním životě.