Italsko-česká smíšená obchodní a průmyslová komora, Camic, člen Assocamerestero, byla založena v roce 2001 a v současnosti její členská základna čítá 400 členů, italských a italsko-českých podnikatelů působících na českém trhu.

Dnes je druhou největší zahraniční obchodní komorou v České republice, s hlavním sídlem v centru Prahy a vedlejší kanceláří v Brně na Výstavišti při sídle Honorárního konzulátu Itálie v Brně.    

Camic rozvíjí ekonomické a obchodní vztahy, kontakty a aktivity v Itálii a v České republice ve spolupráci s institucemi, organizacemi, hospodářskými komorami, asociacemi a dalšími ekonomickými sdruženími.  Realizuje komunikační, rozšiřovací a vzdělávací činnosti. Organizuje ekonomické mise, propagační akce, delegace, veletrhy a další 

projekty napomáhající obchodním činnostem pro italské a české podniky.

Camic poskytuje celou řadu služeb připravených přímo na míru italským firmám, které mají zájem o vstup na český trh a o obchodní rozvoj v České republice. Další aktivitou je vysílání českých nákupčích na akce a oborové veletrhy v Itálii a další specifické aktivity.

Camic působí také jako zastoupení Italské centrály cestovního ruchu (ENIT) pro Českou republiku a Asociace pro průmyslovou automatizaci a mechatroniku (AIdAM).

ROZHOVOR

Pane předsedo, jaká byla Italsko-česká obchodní a průmyslová komora před dvaceti lety a jaká je dnes?

Komora před dvaceti lety vznikla s cílem podporovat ekonomické a obchodní vztahy mezi Itálií a Českou republikou a v začátcích také jako nástroj, který sjednotil všechny italské firmy, které tehdy působily na českém území. Před dvaceti lety byl ten správný okamžik pro vznik aktivit, jejichž hlavním cílem pro italské firmy bylo vejít ve známost v rámci České republiky.

Dnešní cíl Komory je více rozsáhlý, snažíme se být referenčním bodem o 360° pro italsko-českou podnikatelskou komunitu. 

Jaké jsou cíle a program v blízké budoucnosti pro Vaše členy?

Komora má dnes více hlavních cílů. První je navázat užší vztah s politickými institucemi, abychom je mohli informovat o potřebách našich členských firem; druhým cílem je zvýšit profesionální úroveň služeb, které jsou šité na míru našim členům; a nakonec třetím cílem je nalézt nové obchodní aktivity Komory, protože ty klasické kvůli pandemii zanikly.


Zahraniční obchod mezi Itálií a ČR se již v loňském roce vrátil na úroveň před pandemií. Jak to podle Vás bude letos, vidíte stále potenciál k růstu?

Mezi lety 2019 a 2021 se zahraniční obchod mezi Itálií a Českou republikou enormně zvýšil. A když obchod rostl i během pandemie, tak tu zajisté je potenciál k růstu, protože v současnosti Itálie a Česká republika vykazují velkou synergii a navzájem se velmi doplňují. 

Vzhledem k tomu, že kvůli válce firmy přišly o ruský a ukrajinský trh, tak tu je pro obě naše země možnost dalšího růstu obchodní výměny a spolupráce.


Pane předsedo, děkujeme Vám za rozhovor.