Dolní Vítkovice

Jako v románu Julese Vernea si budete připadat ve světově unikátním areálu, jímž často provázejí bývalí zaměstnanci železáren. Ti vás mimo jiné vezmou do nitra vysoké pece, kam vás vyveze výtah, jenž sem dříve dopravoval železnou rudu a koks, či na vyhlídku Bolt Tower. Ta vznikla přímo na vrcholu pece! Odtud se vám naskytne pohled na celé „ocelové město“ spolu s Malým a Velkým světem techniky. Jejich interaktivní expozice si užijí nejen děti.


Dolní Vítkovice

It will feel like Jules Verne conceived of this unique area where guides are often former employees of the steel mill. They will gladly show you many places, including the bowels of the tall furnace. You can take the elevator that used to transport iron ore and coke. You may also visit Bolt Tower, located at the top of the furnace! The top of the tower will treat you to a view of the entire ‘iron city’ as well as of the Science and Technology Centre. Their interactive exhibits will tickle the fancies of not only children.


Textilka Hedva Český Brokát

Za příběhem výroby hedvábí, kravat a brokátu na Rýmařovsku, jenž je protkán nitkami osudů slavných osobností z tohoto odvětví, se vydejte do expozice textilky Hedva Český Brokát. 

V bývalé tovární hale uvidíte různé tkalcovské stroje, výsledky práce tkalců, včetně brokátových ornátů pro kněží, a také skutečnou perličku – unikátní prodejnu kravat z 20. let minulého století. Zážitek pro děti i dospělé nabízejí speciální prohlídky s ukázkou výroby Jak vznikala tkanina. Pro sezonu 2022 jsou připraveny i mimořádné komentované prohlídky.


Textile Hedva Czech Brocade

Head out to the Hedva Czech brocade textile mill in order to discover the production of silk, ties and brocade in the Rýmařov area, where the fates of famous people in the textile industry interweave.

In the former hall of the mill, you will see various weaving machines and the results of a weaver’s labor, including ornate brocade for priests, as well as a real rarity—a unique tie shop from the 1920s. Extraordinary guided tours are also prepared for the 2022 season.


Tradiční výroba destilátů z podhůří Beskyd

Poznejte tajemství tradiční výroby ovocných destilátů v podhůří Beskyd. Navštivte vzorkovou expozici ovocných destilátů Fleret a vydejte se na prohlídkovou trasu, kde ochutnáte to nejlepší z nabídky Fleret Distillery pod vedením zkušeného degustátora. Zjistíte, co všechno obnáší výroba světově uznávaných destilátů, jejichž receptury podnik bedlivě střeží už 170 let. Fleret Distillery si zakládá na dlouhé historii a dodržování původních procesů výroby.

Traditional Production of Distillates from the Foothills of the Beskid MountainsDiscover the secrets of the traditional production of fruit distillates in the foothills of the Beskid Mountains. 

Visit the Fleret Fruit Spirits Sample Exhibition and embark on a sightseeing tour where you will taste the best of what the Fleret Distillery has to offer under the guidance of an experienced taster. You will find out what the production of world-renowned distillates entails, whose recipes the company has been carefully guarding for 170 years. Fleret Distillery has a long history and adheres to the original production processes.