INVESTOŘI V MSK

Francie,

nejvýznamnější obchodní

partner České republiky

bez společné hranice

Francouzsko-česká obchodní komora je členem mezinárodní sítě 126 francouzských obchodních

komor v 96 zemích světa a již 25 let je nezávislou organizací, která se stoprocentně samofinancuje.

Reprezentuje podnikatelskou komunitu více než 280 členských firem v České republice, jež

zaměstnávají přes 78 000 lidí a dosahují v České republice obratu přes 163 miliard korun.

Text: redakce

Foto: archiv

Francouzsko-české

obchodní komory

Pane Macko, můžete nám v krátkosti představit

činnost Francouzsko-české obchodní komory?

Je zapojena do nějakých konkrétních projektů

v Moravskoslezském kraji?

Komora se zaměřuje na několik klíčových oblastí, kterými jsou podpora podnikání členů a vytváření nových

obchodních příležitostí, informování a zviditelnění

členů v rámci komunity i navenek, setkávání zástupců firem skrze profesní kluby a další příležitosti pro

networking.

Jednou z klíčových rolí komory je podpora vstupu

francouzských firem na český trh, ať již formou investic, akvizic, nebo francouzského exportu zboží a služeb. Tyto aktivity probíhají pod značkou „LeBooster“

a zahrnují studie a analýzy trhu, benchmarking, nábor nových zaměstnanců, zakládání poboček a účetní a daňovou správu. Ročně takto komora pomůže

v průměru 60 firmám.

V současné době působí v Moravskoslezském kraji desítky firem, např. Veolia v oblasti energetiky, výrobce

baterií Saft, Manutan, který vyrábí vybavení pro průmyslové firmy, nebo FEVE, která se specializuje na průmyslovou metalurgii.

42 ǀ POSITIV 2/2022

V jakých oblastech jsou obchodní vztahy mezi Českou republikou a Francií nejvíce rozvinuté a nejintenzivnější? A jaké sektory jsou naopak nejvíce perspektivní v blízké budoucnosti?

Francie je náš největší obchodní partner v rámci zemí,

s nimiž nemá ČR společnou hranici. Vzájemný obchod

se týká především automobilů, elektrických a elektronických zařízení a v případě francouzského vývozu

zejména farmaceutických a chemických výrobků. Pro

Českou republiku je Francie čtvrtým největším zákazníkem a v posledních letech šestým největším dodavatelem. Pro Francii je však Česká republika až 20. zákazníkem a 13. dodavatelem.

Pokud jde o investice, nepočítáme-li země s atraktivním daňovým režimem, zůstává podle údajů České

národní banky Francie třetím největším investorem

s objemem přímých zahraničních investic v roce 2019

ve výši 10,6 miliardy eur. Perspektivními a rozvíjejícími

se odvětvími česko-francouzského obchodu jsou obrana, energetika, IT, videoherní průmysl a vše, co souvisí

s průmyslem 4.0.

Pane Macko, děkujeme Vám za rozhovor.