HR

Komunikace

na sociálních sítích

jako pomocník generační

výměny ve firmách

Generační výměna ve firmách je dnes jedno z nejskloňovanějších témat. Tradiční firmy vyrostly

za pomoci loajálních a zkušených zaměstnanců a nyní před nimi stojí výzva. Tito profesionálové

a srdcaři se z firem brzy vytratí kvůli odchodu do důchodu a nemá je kdo nahradit. Ne vše se

ve firmě dá digitalizovat, a jak se říká, praxi ničím nenahradíš.

Mladá nastupující generace, ta, která má do těchto tradičních firem nastoupit a převzít otěže od zkušených

matadorů, ale očekává od zaměstnání něco úplně jiného než generace starých bardů.

Firmy z oblasti strojírenství, výroby, průmyslu, logistiky

atd. se celou dobu soustředily na budování technologie a obchodu. A při tom všem tak trochu zapomněly

na posilování pozitivního obrazu u veřejnosti. Prostě to

nebylo pro business tak důležité.

Jenže situace se s novou generací výrazně mění. Globální

trh je otevřený všem a mladí lidé si mohou vybírat z široké plejády zaměstnání a zaměstnavatelů po celém světě.

Chtějí žít jinak a chtějí si prověřit firmu, se kterou spojí

svou kariéru (v jejich případě na zhruba 3 až 5 let). Je to

generace, která se v podstatě na sociálních sítích narodila

nebo je jimi odchována. A proto je logické, že sociální sítě,

ať je to Instagram, TikTok, nebo LinkedIn, budou prvním

místem, kde vás jako zaměstnavatele budou hledat.

Zcela jistě máte špičkovou technologii, desítky let cizelovanou praxi a produkt, skvělé parťáky v týmu a pěkné benefity. Jenže když to mladí lidé nenajdou a neuvidí na sociálních sítích, máte na pracovním trhu prostě

smůlu. Anebo přinejmenším horší výchozí pozici než

třeba konkurence, kde management na sílu a potenciál

sociálních sítí v náboru a budování značky dobrého zaměstnavatele dávno přišel.

Text a foto:

Jiří Kratochvíl

Díky příspěvkům na sociálních sítích asi váš nejnovější

obráběcí stroj neprodáte, ale zcela jistě prodáte svou

firmu v očích mladé generace, která díky tomu, že se

pravidelně objevujete v jejich přirozeném prostoru,

zpozorní a vaši značku, produkt a třeba i firemní kulturu si zapamatuje.

54 ǀ POSITIV 2/2022

„Před několika lety jsme dělali workshop pro jednu skvělou regionální firmu s globálním přesahem.

Výrobce finálního produktu pro velké mezinárodní

energetické firmy. Začínali od nuly a jejich původním požadavkem bylo zvýšení povědomí o firmě.

Firma dělala a dělá skvělé věci, ale lidé z okolí ji neznali. Po třech měsících od workshopu, kdy si lidé

z firmy začali sami na základě našich doporučení

komunikaci vést, nám HR manažerka řekla, že jim

to skvěle funguje. Že zatímco dříve na pohovory přicházeli lidé, kteří firmu neznali, a všem museli vysvětlovat, co vlastně dělají, dnes přicházejí lidé, kteří

znají produkt, vědí, jak firma zevnitř vypadá, a znají

i své budoucí kolegy. Tím odpadlo pro HR oddělení

plno opakujícího se představování firmy a náš klient

tak získal velkou konkurenční výhodu oproti firmám,

které sílu komunikace na sociálních sítích ještě neobjevily,“ demonstruje nesporné výhody HR marketingu zakladatel komunikační agentury DIGITAAL

Jiří Kratochvíl.

HR marketing má ale i jiné odvětví a výhody než

pouze komunikaci firemní kultury na konkrétní

platformě. Představte si, že třeba díky LinkedIn

jste schopni zobrazit náborový inzerát pouze absolventům nebo budoucím absolventům VŠB-TUO

se zaměřením na bezpečnostní inženýrství, ukázat

jim vaši nabídku a rovnou ze sociální sítě si od nich

vyžádat kontakt, na který poté vaše HR oddělení

zavolá. Králičí nora v podobě potenciálu sociálních

sítí a především LinkedIn vede ještě hlouběji. A jestli

vás zajímá, kam a jak může HR marketing na sítích

pomoci vaší firmě, obraťte se na DIGITAAL. Ostravskou komunikační agenturu, která má komunikaci

na internetu v krvi a jejíž srdce bije pro strojírenství

a HR marketing.