REGION

Průmyslové

parky

jsou základnou

úspěšného byznysu

Aleš Zacha, Head of Development P3 v ČR

Svou profesní kariéru Aleš Zacha zahájil s magisterským titulem z ekonomie jako daňový poradce ve společnosti Deloitte. Po několika letech a profesní přestávce se však rozhodl zcela změnit

obor a přeorientoval se na komerční nemovitosti. Od roku 2013 sbíral zkušenosti jako agent

v CBRE, později jako manažer v Panattoni. Do P3 nastoupil v červnu 2020 jako Senior Leasing

and Development Manager a od prosince 2021 stojí v čele divize P3 Development v České

republice.

72 ǀ POSITIV 2/2022