HR

HR sláva v Ostravě

V úterý 31. května 2022 se v Ostravě na konferenci Klubu

personalistů Moravy a Slezska sešlo 120 klíčových HR manažerů

a manažerek z Ostravska, aby na společném celodenním setkání

řešili náročné úkoly personální praxe dneška. Při příležitosti

konference byly předány také ceny Personalista roku 2020.

Petr Otáhal, prezident Svazu personalistů České republiky, k tomu říká: „Problémy v současném HR se dají snadno

shrnout do tří okruhů: Permanentní nedostatek zaměstnanců, ne zcela dokonalý systém vzdělání a motivace a benefity,

které opravdu budou táhnout zaměstnance dopředu.“ K těmto politikám se

vyjadřovali odborníci HR praxe a zejména samotní personalisté. K permanentnímu nedostatku zaměstnanců hovořila

mj. paní Gabriela Hrbáčková (Hofmann

Personal), moderní trendy ve vzdělávání

prezentovala paní Tereza Lipoldová (Seduo) a o aktuální data o benefitech a motivaci se podělila paní Jana Bršťáková

(Trexima). Součástí HR konference bylo

také vyhlášení významného ocenění našeho kraje, a to „Personalista roku 2020“.

I když od vyhlášení výsledků soutěže již

uplynulo 18 měsíců, teprve dnešní HR

konference byla první vhodnou příležitostí pro bouřlivý potlesk vítězkám soutěže „Personalista roku 2020“. V kategorii

malý podnik si cenu odnáší paní Monika

Jošková z MSV STUDÉNKA, v kategorii

střední podnik paní Veronika Pravdová

HR Celebration in Ostrava

On Tuesday, 31 May 2022, 120 key HR managers from

the Ostrava region gathered in Ostrava at the conference

of the HR Club of Moravia and Silesia to address the challenging

tasks of today‘s HR practices. On the occasion of the conference,

the Personnel of the Year 2020 awards were also presented.

Petr Otáhal, President of the Association

of HR Professionals of the Czech Republic,

says, ‘The problems of contemporary HR

can be easily summarised under three

categories: There is a permanent shortage

52 ǀ POSITIV 2/2022

of employees, a less than perfect system

of education and motivation and benefits

that will really pull employees forward’. HR

professionals and especially HR practitioners

themselves commented on these policies.

z VYNCKE a v kategorii velký podnik

paní Dagmar Revendová z Alliance Laundry. Zvláštní cenu poroty pak získala paní

Petra Klementová ze společnosti Ferrit.

Ceny vítězkám věnovaly společnosti:

New Dimension, s. r. o., Petr Otáhal, a. s.,

Sanovia, a. s., a Národní divadlo moravskoslezské, p. o. Ptáte-li se, zda bude další ročník, kam byste se přihlásili právě vy,

tak ano, bude právě letos.

Text: Klub personalistů

Moravy a Slezska

Foto: Petr Chapčák

Gabriela Hrbáčková (Hofmann Personal)

spoke about the permanent shortage of

employees, Tereza Lipoldová (Seduo)

presented modern trends in education and

Jana Bršt’áková (Trexima) shared current

data on benefits and motivation. The HR

conference also included the awarding

of an important prize of our region, ‘HR

Professional of the Year 2020’.

Although eighteen months have already

passed since the announcement of

the results of the competition, today’s

HR conference was the first appropriate

opportunity for a thunderous applause

for the winners of the ‘HR Professional

of the Year 2020’ competition. The prize

in the small enterprise category went to

Monika Jošková from MSV STUDÉNKA; in

the medium enterprise category, to Veronika

Pravdová from VYNCKE; and in the large

enterprise category, to Dagmar Revendová

from Alliance Laundry. A Special Jury Prize

was awarded to Mrs. Petra Klementová

from Ferrit. The prizes were donated by

the following companies: New Dimension,

s. r. o., Petr Otáhal, a. s., Sanovia, a. s. and

the National Moravian-Silesian Theatre. If

you are wondering whether there will be

another year where you could apply? Yes, it

will be this year.