HR

Rozvoj a vzdělávání zaměstnanců jako

klíč k úspěchu:

nahlédnutí k jednomu z nejdůležitějších

zaměstnavatelů v kraji

Společnost Hyundai Motor Manufacturing Czech sídlící v Nošovicích letos oslavila 15 let od svého

založení. Od té doby se stala jedním z nejvýznamnějších zaměstnavatelů v Moravskoslezském

kraji, jelikož spolu se svými subdodavateli vytvořila téměř 12 000 pracovních míst. Zároveň se ale

jedná i o jednoho z nejatraktivnějších zaměstnavatelů, o čemž svědčí několikanásobné ocenění

Zaměstnavatel roku. Proč si toto ocenění opravdu zaslouží se dozvíte z rozhovoru s Klárou

Klepáčovou, HR manažerkou Hyundai Motor Manufacturing Czech.

Dobrý den, paní Klepáčová. Mohla byste

nám nejprve krátce popsat svou cestu

ve firmě Hyundai?

Dobrý den i Vám. Do Hyundai jsem nastoupila v roce 2007, kdy byla továrna

v Nošovicích ještě pouze v projektové

dokumentaci, začínali jsme tedy úplně

od nuly – zaváděli jsme procesy, směrnice,

pravidla, systém benefitů a další. Nabírali

jsme zaměstnance na pozice, které neexistovaly, protože továrna ještě nestála. To

byla velmi zajímavá zkušenost, za kterou

jsem velice vděčná.

V Hyundai jsem začínala jako junior specialista vzdělávání, ale brzy jsem přešla

do náborového týmu a zastřešila řadu projektů jako talentový program, assessment

centra, rozjezd rehabilitačního centra

a další. Od té doby jsem postupně prošla

různými pozicemi až na post HR manažerky, kde jsem dosud.

Myslím, že moje kariéra krásně ilustruje

filozofii společnosti, která je zaměřena

na neustálý růst a rozvoj. Většina vedoucích zaměstnanců se stejně jako já vypracovala z řadových pozic.

Z mého osobního pohledu je největším

pracovním úspěchem to, když člověk dělá

práci, kterou má rád a baví ho.

Zmiňujete, že největším úspěchem je to,

když člověk dělá práci, která ho baví. Co

Vás tedy na Vaší práci baví nejvíce?

Na mé práci mě nejvíce mě baví pestrost.

Tato práce je totiž každý den jiná. Jeden

den se může jednat o analytickou práci,

např. zpracování dat a trendů v oblasti

fluktuace. Další den naopak kreativně tvoříte benefitní program, třetí den řešíte záležitosti zdraví a bezpečnosti. Tato práce vyžaduje jak kreativitu, tak analýzu. Zároveň

mi dává možnost se potkávat s lidmi, což

je pro mě klíčové. Kombinace toho všeho

je to, co mě naplňuje.

Jedním z důležitých bodů pro každé

HR oddělení je podpora vzdělávání

zaměstnanců. Jak Hyundai podporuje

rozvoj svých zaměstnanců? Držíte se

osvědčených postupů, nebo přicházíte

s novými řešeními?

Rozvoj a vzdělávání zaměstnanců jsou pro

nás klíčové. Jelikož do vzdělávání investujeme velké prostředky, můžeme si dovolit

být kreativní a vymyslet řešení vhodné pro

každou skupinu zaměstnanců.

Ráda bych vyzdvihla náš talentový program. Aktivně sledujeme zaměstnance,

kteří mají potenciál a chuť se posunout

dále, nadřízení nám doporučují vhodné

kandidáty ze svých týmů. Ty pak rozvíjíme v jejich odborné specializaci i dalších

oblastech. Výběr a rozvoj leaderů je důležitý, protože především Ti nejvíc ovlivňují

firemní kulturu a pracovní atmosféru.

Pro uchazeče o zaměstnání jsou při

výběru z nabídek čím dál důležitější

benefity. Co v rámci benefitního balíčku

nabízíte Vy?

Poskytujeme řadu pravidelných finančních bonusů, ráda bych ale zmínila některé méně obvyklé benefity. Máme vlastní

rehabilitační centrum, ve kterém mohou

zaměstnanci řešit jakékoliv problémy týkající se pohybového aparátu. S tím souvisí

i velmi populární fitness centrum, kde pořádáme hodiny pilates, jógy nebo kruhové

tréninky. Velmi oblíbeným benefitem je

také daňová a právní poradna a služby firemního psychologa.

Jeden z nejžádanějších benefitů je program

na pořízení nového vozu s příspěvkem až

20 % nebo výhodný leasingový program.

Řada našich benefitů a aktivit je nastavena

tak, aby byly prospěšné nejen pro naše zaměstnance, ale i pro jejich rodiny a okolí.

Paní Klepáčová, děkujeme Vám

za rozhovor.

Text: Barbora Pěchová

Foto: Klára Klepáčová

www.hyundai-motor.cz

POSITIV 3/2021 ǀ 101