BUSINESS

Cesta od těžkého průmyslu

k chytrým městům budoucnosti?

...ČEZ EsCo pomáhá nejen Třinci

stát se příjemným a moderním místem pro život

Moravskoslezská města a obce se postupně zbavují zátěže své průmyslové

minulosti a mění se v moderní místa, kde se dobře žije. Se zaváděním

elektromobility do čisté městské hromadné dopravy a s využíváním chytrých

technologií pro provoz škol a nemocnic pomáhá Třinci společnost ČEZ ESCO.

Zdejší nemocnice je také součástí jednoho z největších projektů energetických

úspor v Česku. Moravskoslezský kraj díky němu každý rok uspoří 19,5 milionu

korun. O konkrétních krocích, které mohou být inspirací i pro další města, jsme

si povídali s Lukášem Roubíčkem, který ve společnosti ČEZ ESCO vede útvar

průmyslové energetiky.

Co může Vaše společnost nabídnout městům, jako

je Třinec?

Moravskoslezskému kraji, městům a obcím dokážeme

pomoci s rozvojem moderní energetiky, konkrétně navrhujeme a realizujeme energetické úspory a zavádíme moderní technologie. Právě zavedení bezemisní

dopravy má značný dopad na zlepšení kvality ovzduší

ve městech. V rámci projektu Smart City jsme Třinci

zajistili na klíč zázemí pro elektrobusy pro čistou městskou hromadnou dopravu. V oblasti elektromobility

nabízíme městům a obcím komplexní řešení, od návrhu a instalace dobíjecích stanic až po následné služby.

Bezhlučná a bezemisní auta jsou ve městech

na první pohled nejviditelnějším krokem směrem

k chytrým městům budoucnosti. Významný dopad

na život ve městech ale mají i úspory energií

ve školách, nemocnicích a jiných velkých městských

veřejných budovách, které v průběhu celého roku

spotřebují obrovské množství elektřiny a plynu. Jaké

jsou Vaše výsledky v této oblasti?

Právě energetické úspory jsou klíčovou oblastí, kterou

se v ČEZ ESCO zabýváme. V Moravskoslezském kraji

má naše dceřiná společnost ENESA jeden z největších

projektů energetických úspor EPC v Česku. Modernizaci energetiky jsme dělali v 10 školách, v karvinském

Novém domově a ve dvou nemocnicích, jednou je

havířovská, druhou třinecká. V nemocnicích v Třinci

a v Havířově jsme zrušili centrální výrobu páry, osadili

radiátory termostatickými ventily, na většině vodovodních baterií jsme instalovali úsporné perlátory. I ve školách jsme modernizovali vytápění, instalovali LED svítidla a udělali úsporná opatření na vodě. Ročně tak kraj

ušetří za energie 19,5 milionu korun, což má přímo

garantováno ve smlouvě, reálná úspora je ale většinou

ještě o několik milionů korun vyšší.

16 ǀ POSITIV 3/2021

Na Třinecku máte i další projekty. Například pro

Třinecké železárny, symbol české průmyslové

výroby…

Naše ostravská dcera, společnost ČEZ Energetické

služby, modernizovala hlavní kompresorovny Energetiky Třinec, ve které se vyrábí stlačený vzduch pro Třinecké železárny. Šlo o opravdovou technickou výzvu,

turbokompresory se totiž musí nainstalovat za plného

provozu, aby nedošlo k omezení dodávek stlačeného

vzduchu a nebyla ohrožena výroba železáren. Modernizace pomůže zvýšit energetickou účinnost zhruba

o třicet procent. Naše další dcera HA.EM Ostrava pro

Třinecké železárny pracuje dlouhodobě a v poslední

době se podílela na velké zakázce modernizace rozvodů médií v areálu.

Věnujete se i teplárenství. České teplárenství brzy

projde i díky tlaku Evropské unie největší změnou

za desítky let. Jak jste na tento proces připraveni

a jak na to reagují města a obce?

V naší praxi sledujeme rostoucí zájem měst a obcí najít

efektivní řešení, které jim umožní odejít od špinavého

uhlí a zároveň umožní zachovat stabilní a přijatelnou

cenu tepla pro jejich obyvatele. I v tomto umíme

městům pomoci s ekologizací teplárenských soustav.

Jako jeden z příkladů mohu uvést naši vítkovickou

teplárnu a elektrárnu, kde jsme již přešli z černého

uhlí na plyn a kogeneraci. Opatření mělo významný

pozitivní dopad na ovzduší v Ostravě. Podobně

pomáháme s odchodem od uhlí Havířovu, se kterým

zakládáme společnou dceru, která ekologizaci

veškerých energetických potřeb města zajistí.

Pane Roubíčku, děkujeme Vám za rozhovor.