VODÍK

VODÍK.

Ten nejušlechtilejší „zdroj“

pro naši budoucnost

MSK má velmi dobré podmínky pro rozvoj konceptu Vodíkového údolí – vodík se zde učíme vyrábět,

distribuovat a pokrýt jím zvyšující se potřebu bezemisní energie pro průmysl a hromadnou dopravu.

12 ǀ POSITIV HYDROGEN