VODÍK

Revoluce na kolejích.

Lipová

Vodíkový vlak

už brzy na trati

Ostrava – Krnov – Olomouc

Moravskoslezský kraj se chystá nasadit vodíkový vlak na trať

spojující Ostravu s Olomoucí přes Krnov, a to navzdory tomu, že

na většině českých tratí preferují jiné alternativy. Tato volba je

podložena výsledky studie, která ukázala, že konkrétní trať nabízí

ekonomickou výhodu pro vodíkový pohon.

Horní Lipová

Ramzová

Branná

Nové Losiny

Jindřichov

na Moravě

Hanušovice

Ruda nad Moravou

Bartoňov

Bohun

Bludov Lázně

Zábřeh na Moravě zastávka

Zábřeh na Moravě

Podle studie Správy železnic jsou nejlepšími alternativami pro české železnice elektrifikace tratí a bateriové

vlaky. Elektrifikace, která vyžaduje vysoké počáteční náklady, je však následně nejlevnější v provozu. Vodíkový

pohon by byl provozně dražší, s jedinou výjimkou – tratě spojující Ostravu s Olomoucí přes Krnov.

Na této trati jsou stavební náklady na vodíkovou infrastrukturu přijatelné. Moravskoslezský kraj plánuje po

64 ǀ POSITIV HYDROGEN

roce 2028 objednat nové vlaky na vodíkový pohon, což

by mohlo přinést ekonomickou a ekologickou výhodu.

Cena nových vlaků je v tomto rozhodování klíčovým

faktorem. Na trati do Krnova by byl vodíkový vlak optimální volbou, jak uvedl náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Jakub Unucka, který také sdělil, že

region chce mít do roku 2030 všechny autobusy a vlaky,

které nepojedou pod trolejí, poháněné vodíkem.