HYDROGEN

longer just a vision. Veolia Energie ČR

and Vysoká škola báňská – Technická

univerzita

Ostrava

have

signed

a Memorandum of Mutual Cooperation

for the development of hydrogen

technologies in the Moravian-Silesian

Region. The memorandum also includes

specific projects for the production of

green hydrogen at power plants in Krnov

and Frýdek-Místek.

Ostrava

První veřejnou vodíkovou plnicí stanici

v ČR uvedla do provozu společnost

VÍTKOVICE, a. s.

Plnička zabírá zhruba 90 m2, je určena

pro osobní vozidla a stojí u vjezdu do výrobního areálu Cylinders Holding v Ostravě. Je už také registrována do evropské

sítě vodíkových stanic. „Celková investice

byla zhruba 15 milionů korun. Vybudování nám od vydání stavebního povolení trvalo dva měsíce. Při výběru technologie

jsme už předem počítali s nízkou energetickou náročností, což se povedlo,“ uvedl

předseda představenstva VÍTKOVICE,

a.s. Rodan Broskevič.

www.vitkovicecylinders.cz

Kopřivnice

Vodíková Tatra bude v listopadu

Ani jedna z nejstarších automobilek na

světě nezavírá oči před moderními trendy.

Výrobce unikátních nákladních automobilů Tatra připravuje svůj první vodíkový

automobil – Tatra Force e-Drive.

www.tatra.cz

The First Public Hydrogen Refueling

Station in the Czech Republic Was Put

into Operation by VÍTKOVICE, a.s.

The refueling station covers approximately

90 m2,

is intended for passenger

vehicles, and is located at the entrance to

the Cylinders Holding production area in

Ostrava. It is also registered in the European

network of hydrogen stations. "The total

investment was approximately 15 million

Czech crowns. It took us two months to

build it from the issuance of the building

permit. When choosing the technology,

we already counted on low energy

consumption, which we succeeded

in achieving," said Rodan Broskevič,

Chairman of the Board of VÍTKOVICE, a.s.

Hydrogen Tatra Will Be Available in

November

One of the oldest car manufacturers in

the world does not turn a blind eye to

modern trends. The manufacturer of unique

commercial vehicles, Tatra, is preparing its

first hydrogen-powered vehicle – the Tatra

Force e-Drive.

65 000 km

plynovodů

Staráme se o největší

plynárenskou síť v České republice.

Připravujeme Česko na vodík. Jsme plynaři.

GASNET.CZ

www.positiv.cz ǀ 57