VODÍK

ČEPRO rozšířilo svou nabídku

alternativních paliv

o vodík

Nová plnicí stanice společnosti ČEPRO stojí ve Mstěticích u Prahy v blízkosti dálnice D10 a D11.

Slouží zájemcům z řad komerční, odborné a akademické sféry.

Společnost ČEPRO v červnu 2023 otevřela svou první vodíkovou plnicí stanici ve skladu Mstětice u Prahy.

Slouží nejen pro plnění všech typů vodíkových vozů,

ale i pro výzkumné a testovací účely vybraným zákazníkům a zájemcům z řad komerční, odborné a akademické sféry.

Ačkoliv by se mohlo zdát, že elektromobilita je hlavní

cesta k udržitelnosti dopravního modelu, společnost

ČEPRO usilovně pracuje i na dalších možnostech, které vycházejí z cílů Evropské unie. Postupný přechod

z fosilních paliv na ekologičtější formy energie je nezbytný, a tak se otevření nové vodíkové plnicí stanice

jeví jako dobrý krok. „Pokračujeme v našich strategických plánech, kdy chceme trhu nabízet klasická fosilní

i alternativní paliva. Zprovoznění vodíkové plnicí stanice vnímáme jako další posun k ekologicky šetrnější

budoucnosti,“ říká k záměru Jan Duspěva, generální

ředitel společnosti ČEPRO.

Text:

Marek Roll, ČEPRO

Foto:

Lenka Bartáková

Firma jako spolehlivý zdroj a garant kvalitních pohonných hmot napomáhá hladkému přechodu mezi fosilní

a alternativní energií v dopravním modelu České republiky. "Již v minulých letech jsme zahájili řadu aktivit

ve vazbě na alternativní energie v dopravě. Například

jsme začali a pokračujeme v instalaci fotovoltaických

48 ǀ POSITIV HYDROGEN

elektráren pro výrobu „zelené“ elektřiny pro dopravu,

v rámci bezemisní dopravy se podílíme na výstavbě páteřní sítě vysoce výkonných dobíjecích stanic nebo finalizujeme přípravu projektů v oblasti BioLNG/CNG," doplňuje Petr Lux, vedoucí oddělení Alternativní energie.

Stanice je vybavena dvojicí plnicích pistolí pro plnění

tlakem 350 bar a tlakem 700 bar, které umožní plnit

všechny typy vodíkových vozidel, včetně osobních

vozů, nákladních vozů, autobusů a také například vysokozdvižných vozíků. Zařízení bude obsluhovat proškolený personál ČEPRO ze skladu. Umístění stanice

v Mstěticích u Prahy bylo zvoleno z důvodu optimální

dopravní dostupnosti z metropole a technologických

možností společnosti ČEPRO.

Firma chce být v příštích letech v oblasti vodíkové

ekonomiky v ČR nadále aktivní. Připravuje například

projekty pro výstavbu zařízení na výrobu „zeleného“ vodíku ve skladech s instalovanou fotovoltaickou

elektrárnou. V rámci Moravskoslezského vodíkového

klastru, jehož je členem, by společnost ČEPRO chtěla

plnit logistické úkoly v připravovaném vodíkovém údolí Moravskoslezského kraje.