VODÍK

Můžete nám nějak přiblížit, jak se vodík

vyrábí? „Odpadní“ produkty jsou při

tom také zajímavé.

Při elektrolýze vody z 1 MWh elektrické

energie dostaneme 200 Kwh tepla, 21 kg

vodíku a 79 kg kyslíku. Máme tak tři komodity, kterými výrobu vodíku umíme

„zlevnit“ prodejem tepla (teplárnám) i kyslíku (např. na svařování). Ideální je tedy

vyrábět vodík buďto přímo v teplárnách,

nebo alespoň v jejich blízkosti.

Na nádraží Ostrava-střed se plánuje výstavba čerpací stanice na vodík, protože

tam vlaky mají dlouhé prostoje. Vyrobené

teplo můžeme po domluvě s Veolií spotřebovat ve výměníkové stanici v Nové Karolině, a kousek vedle jsou Vítkovice, které

zase potřebují obrovské množství kyslíku.

Vše je tedy ideálně vyřešeno na jednom

místě, a tím se razantně sníží cena vodíku. Náš dopravní model má 16 takových

vodíkových hnízd, z toho 12 už máme vymyšlených a začínáme je projektovat.

Který projekt řešíte nejintenzivněji?

Vodíkové bezemisní vlaky. Výroba vlaku

ale trvá čtyři roky, proto už dnes musíme

intenzivně řešit výběr dopravců na vodíkové vlaky, kteří budou jezdit až v r. 2030.

Elektrický provoz by byl nejlepší a nejlevnější. Problém je, že Správa železnic nám

ho na r. 2030 není schopna garantovat.

Musím ovšem pochválit stát – budeme

soutěžit společně státní vlaky i ty krajské,

bude to levnější. V říjnu oznámíme u Evropské komise, že od r. 2030 chceme jezdit na vodík. V r. 2024 začneme soutěžit.

Všichni mají rok na to, aby se připravili

a podali nabídku. Pokud by ale nebyla připravena legislativa, tak se to celé zhroutí

a budou dál jezdit dieselové vlaky. Můžeme jen doufat, že k tomu nedojde.

Vaše osobní priorita ale momentálně

souvisí s jiným typem dopravy?

Potřebovali bychom vyměnit stávající velké autobusy za vodíkové, což by ale bylo

ročně provozně o půl miliardy dražší, což

jsou peníze třeba na opravu všech silnic v kraji. Vodíkové autobusy bývají ale

i menší, tak do 40 osob, a podle toho je

třeba upravit provozní modely. Pokud se

to povede, budou u nás vodíkové autobusy jezdit v plném měřítku. Teď potřebuji

přesvědčit ty, kdo o tom rozhodují, aby se

nedívali na to, co bylo, ale na to, co bude,

co je třeba udělat do budoucna – pro lepší

a čistší město i kraj.

Přejeme vám hodně štěstí a děkujeme za

rozhovor.

A Walk Through

the “Hydrogen Valley”

Will there be hydrogen-powered buses and trains in our region? When? How and where to

produce enough hydrogen? How to pay for it? How to deal with the issues involved with hydrogen?

For the answers, we went to Jakub Unucka, 1st Deputy Governor of the Moravian-Silesian Region

for Energy, Industry and Smart Region.

It has been almost four years since we

first heard the expression "hydrogen

valley". How far have we progressed

since then?

We have reached planning decisions

and the design phase. Hydrogen is an

expensive technology, but we must go

that way. Since we don't have enough

renewable resources, we have to make

more use of what we have at our disposal.

Typically it is hydrogen, e.g. circular

hydrogen, which comes from waste and

is much better to utilise the waste than to

burn it. For example, look at a steel mill

through a thermal camera and you will

see that there is plenty of energy there. If

it could be used we could be self-sufficient

in hydrogen production, at least when it

comes to transport, so far less for industry.

If there's anything the region can do,

it's to address public transportation.

In 2018, 500 buses started running on

natural gas and in the future we may be

able to convert half of them to hydrogen.

10 ǀ POSITIV HYDROGEN

We also want all trains in the region to

be zero-emission by 2030, this means

no diesels, just electric, battery and

preferably hydrogen for long distances.

Trains have a 50 year life span, so we

need to look far ahead.

A hydrogen filling station

is planned at Ostrava-central

station, because trains have

long downtimes there.

Who is going to pay for all of this?

We have allocated a billion crowns from the

Just Transition Fund for the hydrogen valley,

but that is really only a small fraction. The main

money must come from the modernisation

fund, which is filled by emission permits,

44% of which are generated in three regions:

Moravian-Silesian, Ústí nad Labem and

Karlovy Vary. The government sees this as

a valuable source of revenue for the whole

republic.However, the money used for

removing the carbon footprint should be

used where the carbon footprint is created,

so that it is eliminated.

Technically, how can this be done in our

region?

We should not only be able to consume

hydrogen here, but also to produce it. The

EU's idea is that after 2035 we will stop

importing gas and replace it with hydrogen.

This will be produced in offshore wind

farms or in the African Sahara. Existing

gas pipelines will be converted into

hydrogen pipelines and hydrogen will be

distributed through Germany to the whole

of Europe. We must therefore be prepared

for a complete change of concept.

The Germans are already doing everything

they can to manage this. We can take

the hydrogen from them if we are ready conceptually, technically and financially.

We can even heat with hydrogen. We are

preparing for the 'hydrogen age'.