VODÍK

V Moravskoslezském kraji

vidíme

ve vodíku na železnici

velký potenciál

Nízkoemisní udržitelná doprava je nejen v Česku horkým tématem. Alternativou k elektrickému

pohonu je právě vodík. Vozidla na vodíkový pohon se postupně testují a prosazují v osobní

i hromadné dopravě, a to jak silniční, tak železniční. „V Česku je v úvahách o vodíkových vlacích

nejdál Moravskoslezský kraj,“ říká Dan Kurucz, generální ředitel českého zastoupení společnosti

Alstom, světové jedničky v udržitelné mobilitě na železnici.

66 ǀ POSITIV HYDROGEN