HYDROGEN

Vodík je fenomén

budoucnosti,

Dolní Vítkovice o něm proto učí

www.positiv.cz ǀ 73