VEOLIA připravuje

HYDROGEN

pilotní projekt výroby vodíku

v Moravskoslezském kraji

Moderní vodíkové technologie v Moravskoslezském kraji se pomalu ale jistě stávají skutečností.

Společnost Veolia Energie spustila přípravu pilotního projektu výroby zeleného vodíku ve

své teplárně ve Frýdku-Místku. Je to jediný vodíkový projekt v České republice, který uspěl

v mezinárodním srovnání a jako vůbec první získal dotaci z Inovačního fondu EU na podporu

čistých technologií. Výrobu vodíku Veolia plánuje i na dalších místech.

„Vodík vnímáme jako příležitost a chceme využít potenciál, který naše skupina Veolia má v oblasti moderních technologií a výroby energií. Věnujeme se možnosti výroby a využívání vodíku už více než dva roky.

Dá se říct, že patříme mezi průkopníky,“ uvedl projektový manažer ze skupiny Veolia Arnošt Gross.

Pilotním projektem skupiny Veolia bude výroba zeleného vodíku elektrolýzou za pomoci elektřiny generované z obnovitelných zdrojů v teplárně společnosti Veolia

Energie ve Frýdku-Místku. Projekt nese název VOZARTEK a počítá s energií ze slunce a biomasy, která je v teplárně využívána pro kombinovanou výrobu tepla pro

město a elektřiny, která bude sloužit pro výrobu vodíku.

Vyrobený vodík by měl primárně „ozelenit“ dopravu.

„Při plném výkonu elektrolyzér vyrobí až 270 tun vodíku za rok. Tento objem může zajistit provoz 30 vodíkových autobusů nebo 6 vodíkových vlaků, případně

může sloužit jako náhrada šedého vodíku v průmyslové spotřebě,“ vysvětlil Arnošt Gross. Pilotní projekt

poslouží také k otestování a optimalizaci technologie

a získání dat a poznatků pro budoucí rozvoj.

Vodík sehraje v nadcházejících letech důležitou roli

v takzvané dekarbonizaci světové ekonomiky a sází na

něj i Moravskoslezský kraj. Proto Veolia spolupracuje na

platformě Vodíkového klastru s krajem, Vysokou školou báňskou - Technickou univerzitou Ostrava a dalšími

subjekty s cílem společnými aktivitami nastartovat vodíkovou ekonomiku v Moravskoslezském kraji. „Úkolem

klastru je koordinovat jednotlivé vodíkové projekty tak,

abychom vytvořili souvislou vodíkovou ekonomiku jako

nový, vysoce sofistikovaný sektor hospodářství a transformovali náš průmysl do nové moderní podoby. Jsem

rád, že se Veolia stává stěžejním hráčem v našem záměru vybudovat první české vodíkové údolí a rozvíjet výrobu a využívání vodíku,“ řekl Jakub Unucka, náměstek

hejtmana Moravskoslezského kraje.

Vodík pro autobusy i vlaky

Moravskoslezský kraj chce do sedmi let nasadit na vybraných linkách v regionu téměř tři stovky vodíkových

autobusů a v plánu jsou i vodíkové vlaky, hlavně na úseku

v Jeseníkách, kde není elektrifikace tratí časově dostupná.

Aktuálně Veolia připravuje k projektu ve Frýdku-Místku dokumentaci pro územní a stavební povolení a další

potřebné náležitosti investiční akce. Samotná výstavba 2 MW elektrolyzéru by měla probíhat v roce 2025

a spuštění výroby je v plánu začátkem roku 2026.

Propojení výroby vodíku se stávajícími teplárenskými

technologiemi, případně doplněnými o další využití

obnovitelných zdrojů, má řadu výhod.

Projekt VOZARTEK získal grant z Inovačního fondu

EU a stal se tak vůbec prvním vodíkovým projektem

v České republice, který bude dotovaný z tohoto fondu. „Pochopitelně nás to velmi potěšilo – je to ocenění

naší práce na přípravě vodíkového projektu. Všichni se

učíme, ve střední Evropě je zatím málo referencí, a proto jsem rád, že převažuje ochota a vstřícnost i ze strany

povolovacích orgánů,“ dodal Arnošt Gross.

Propojení výroby vodíku se stávajícími teplárenskými

technologiemi, případně doplněnými o další využití

obnovitelných zdrojů, má řadu výhod. Jednak se může

zelený vodík vyrábět spolehlivě po celý rok, jednak

může také poskytovat podpůrné služby potřebné k vyvažování výkyvů v elektrické síti. Výhodou je rovněž

fakt, že odpadní teplo vzniklé při výrobě vodíku lze využít v rámci kogeneračního teplárenského cyklu, což

přispěje k dalšímu zefektivnění výroby.

Do budoucna Veolia plánuje výrobu vodíku i v dalších

svých teplárnách, například v Krnově, Přerově nebo

v Karviné. Vyrobený vodík může být spotřebováván

na vodíkových čerpacích stanicích, případně dopravován velkokapacitní dopravou k dalšímu využití. Veolia

bude při budování nových technologií spolupracovat

s místními firmami, dopravci, vzdělávacími institucemi,

a také s městy i kraji.

Text a foto:

Veolia Energie

ČR, a.s.

www.positiv.cz ǀ 45