VODÍK

H2 GRAND PRIX;

Unikátní vodíkové vzdělávací

programy pro studenty

Zatím jako jediní na světě seznamují studenty s využitím vodíkových technologií a umožňuje

získat poznatky a relevantní znalosti z vědních, technologických a inženýrských oborů.

Jak a čím? Na to jsme se zeptali Ing. Václava Bystrianského Ph.D., vedoucího vzdělávacích

programů Horizon Educational, hlavního organizátora závodů H2GP PRO v České republice

a koordinátora H2GP PRO v Evropě.

76 ǀ POSITIV HYDROGEN