VODÍK

„Uhelné regiony“ se mění na

„vodíková údolí“

Ještě před dvěma roky se „vodíková éra“ zdála na míle vzdálená. Ruská agrese na Ukrajině všechno

změnila. Evropa si (konečně) uvědomila rizika energetické závislosti na jednom velkém dodavateli

a Evropská komise výrazně změnila směr. Nicméně cena za „zelený“ vodík, který je tou kýženou

komoditou, je zatím vysoká a s přepravní vzdáleností roste. Proto je důležité vytvořit „vodíková

údolí“ – regionální vodíkové ekosystémy.

K prosazení tohoto záměru se spojily transformující se

uhelné regiony – Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský

kraj. Podpisem memoranda o spolupráci zvětšily „svou

sílu“ vůči státu, který potřebuje plnit unijní závazky, zároveň může z několika zdrojů poskytnout prostředky

k „rozjezdu“. V těchto regionech je koncentrována v pod-

Vzniká tak ideální souhra, v Česku zatím neobvyklá

– souhra mezi výrobou a spotřebou, schopnost

dohodnout se mezi veřejnou a soukromou sférou.

Text: redakce

Foto: MSK

statě veškerá dosavadní výroba vodíku, tedy infrastruktura

i zkušenosti s vodíkem, výroba paliv pro dopravu, a je tu

i průmysl, který bude vodík spotřebovávat. Politická reprezentace těchto regionů je zároveň ochotná podporovat

spotřebu vodíku ve veřejných službách. Vzniká tak ideální

souhra, v Česku zatím neobvyklá – souhra mezi výrobou

a spotřebou, schopnost dohodnout se mezi veřejnou

a soukromou sférou.

28 ǀ POSITIV HYDROGEN

Na základě memoranda o spolupráci vznikla pracovní

skupina. Je složena z reprezentace jednotlivých krajů –

vždy jeden zástupce veřejné sféry, jeden ze soukromé

sféry. Moravskoslezský kraj reprezentuje Moravskoslezský vodíkový klastr (Dan Minařík) a Vítkovice Cylinders (Vladislav Smrž), Ústecký kraj vodíková platforma

Ústeckého kraje (Karel Tichý) a Unipetrol (Tereza Nislerová), Karlovarský kraj Krajský úřad (Patrik Pizinger)

a Sokolovská uhelná (Pavel Klaška). Nejvýznamnější

současnou aktivitou skupiny je prosazování vodíkových projektů v rámci Operačního programu Spravedlivá transformace a Modernizačního fondu, vodíkových

údolí v národní Vodíkové strategii, hledání spolupráce

s dalšími partnery – HYTEP, SP ČR, ministerstvy.

Ambicí transformujících se uhelných regionů je změna ve

všech oblastech, kde Evropská unie změnu předpokládá

– v automobilové i železniční dopravě, v hutním i chemickém průmyslu. Tak, jak historicky tyto tři regiony byly

rozhodující základnou průmyslu i energetiky, změnou na

„vodíková“ údolí se stávají základem změn v ČR.

Fotografie pořízena ze dne podpisu memoranda 4. 4. 2023