HYDROGEN

Naším cílem je fotovoltaické parky nejen

projektovat a stavět, ale také vlastnit a provozovat. Svou budoucnost ale vidíme nejen v solární energetice. Nechceme jen vyrábět energii a dodávat ji do distribuční sítě

– jde nám vždy především o smysluplné

řešení v dané lokalitě. Zajímáme se proto

i o další příležitosti v oblasti obnovitelných

zdrojů, předně o propojení fotovoltaiky

s bateriovými úložišti a výrobou a distribucí

vodíku. Nabízíme tak fotovoltaiku s větší

přidanou hodnotou. Jsme schopni ukládat přebytečnou energii do baterií nebo

ji využít pro výrobu vodíku. Pro mnoho

investorů je vodík velmi atraktivním tématem a myslíme si, že je jen otázkou času,

kdy se četné projekty budou automaticky

realizovat buďto s baterií, nebo s vodíkem.

V současnosti pracujeme na třech projektech, které jsou s vodíkem úzce spojeny.

Dva z nich se týkají zeleného vodíku, tedy

jde o klasickou výrobu vodíku z fotovoltaické elektrárny. První je velký projekt

fotovoltaické elektrárny v Ostravě o výkonu 30 MWh, která bude mít baterii o kapacitě 30 MWh a elektrolyzér o kapacitě

15 MWh s postupným náběhem výroby

vodíku dle odbytu. Druhou, menší fotovoltaickou elektrárnu s výkonem 10 MWp

chceme realizovat v příštím roce u Studénky. Zde plánujeme baterii o kapacitě

2 MWh a elektrolyzér s kapacitou 2 MW.

Třetí z projektů je odlišný, protože se zaměřuje na dekarbonizaci v uzavřeném

výrobním procesu soukromé společnosti. Realizujeme zde fotovoltaickou elektrárnu v objektu našeho zákazníka, který

pracuje se dřevem a v rámci svého výrobního procesu chce dekarbonizovat určité

činnosti, převážně dopravu, kterou využívá pro převoz dřeva mezi svými závody.

Pro tento účel plánujeme využít vodíkový

automobil. Zároveň zde vznikne i určitá

rezervní kapacita pro výrobu elektřiny.

A protože předmětem podnikání zákazníka je dřevo, které je potřeba sušit, jako

vedlejší produkt zde budeme řešit i využití

vzniklého tepla nebo stlačený kyslík.

Vodík je pro nás opravdu

zásadním tématem.

Proto jsme členem

Moravskoslezského

vodíkového klastru, kde

se účastníme aktivit,

které Moravskoslezský

kraj vyvíjí v pracovních

skupinách.

Vodík je pro nás opravdu zásadním tématem. Proto jsme členem Moravskoslezského vodíkového klastru, kde se účastníme

aktivit, které Moravskoslezský kraj vyvíjí

v pracovních skupinách. Konkrétně jsme

součástí pracovní skupiny, která se zabývá

dopravou, protože tam směřuje i náš primární záměr. Plánujeme vlastní výrobnu

vodíku, který budeme buďto přímo na

místě výroby a stlačování i distribuovat,

nebo ho budeme zavážet do čerpacích

stanic pro kraj nebo město.

S Moravskoslezským krajem kromě vodíku intenzivně řešíme i zelenou elektřinu,

abychom dokázali pokrýt krajskou spotřebu. Moravskoslezský kraj nám významně

pomáhá se získáváním volných ploch pro

stavbu fotovoltaických elektráren, jelikož

na většině volných ploch v rámci Ostravy se dle regulací stavět nesmí. Naštěstí

se jedná o věc veřejného zájmu a chuť

dekarbonizovat výrobu elektrické energie přímo v Ostravě je velká. V České

republice jsou stále určujícími zdroji elektrické energie jádro a uhlí. Je tak potřeba

do distribuční sítě alespoň zčásti dodávat

zelenou energii, i když spotřeba je poměrně velká. Ale věříme, že když vybudujeme

více „hnízd“, bude se spalování fosilních

paliv při výrobě elektřiny postupně dařit

nahrazovat. V současné době máme nainstalovány fotovoltaické elektrárny o výkonu zhruba 2,5 GW. Do roku 2030 zde ale

máme mít fotovoltaické a větrné elektrárny o výkonu 17 GW. To se neobejde bez

volných ploch. Musíme je samozřejmě

vybírat smysluplně a ne bezmyšlenkovitě

zastavět každý kus úrodné půdy. K dispozici je zde ale hodně brownfieldových pozemků i nepoužívaných lokalit, které jsou

pro toto využití vhodné. Věříme, že ačkoli

se jedná o řadu náročných úkolů, ve spolupráci s vedením kraje je zvládneme.

www.positiv.cz ǀ 51