VODÍK

Colours of Ostrava 2023

v duchu vodíku!

Festival Colours of Ostrava již tradičně patří

ke koloritu ostravské a nepochybně i moravskoslezské kulturní scény, na jejíž čtyřdenní

vyvrcholení se sjíždějí návštěvníci ze všech

koutů republiky i zahraničí. Moderní festivalové scény 21. století, ke kterým se Colours of Ostrava bezpochyby řadí, se proto

nemohou obejít bez zapojení tomu odpovídajících moderních trendů oběhového

hospodářství, sociální odpovědnosti či technologií. S trochou nadsázky by se tak dalo

říct: „A proč ne vodík?“

Právě této otázky se se vší energií chopil

jeden z tradičních mnohaletých festivalových partnerů – Moravskoslezský kraj.

Společně s Moravskoslezským Vodíkovým klastrem proto přispěli do bohatého

programu nejen moderovanou diskuzí

o vodíku v rámci oblíbeného řečnického

fóra Meltingpot s příznačným festivalovým

54 ǀ POSITIV HYDROGEN

názvem „Colours and voices of Hydrogen“, ale rovnou i přímou implementací

vodíkové technologie.

Na čtyři dny i noci byl proto do festivalového areálu instalován vodíkový generátor

„H2 Base“ vývojové společnosti DEVINN,

která je právě součástí vodíkového klastru. Dva mobilní generátory s palivovými

články, umístěné přímo u hlavního vstupu,

napájely vytíženou zónu merchandisingu

a plně pokryly její spotřebu. „Generátory

poctivě pracovaly po celou dobu festivalu a spotřebovaly prakticky celou zásobu

vodíkových svazků, které dodala místní

společnost Vítkovice, a. s.", podotýká předseda představenstva Moravskoslezského

Vodíkového klastru Daniel Minařík, který

byl ochotným festivalovým průvodcem letošní vodíkové instalace. Právě zanechání

co nejmenší uhlíkové stopy bylo nosnou

myšlenkou ozelenění festivalu, proto jsme trvali na tom, že vodík bude i lokálně vyrobený.

Do budoucího ročníku by však klastr chtěl

být ještě ambicióznější a vodíkem napájet celou hlavní koncertní stage. „S kolegy

z DEVINNu teď řešíme technické kapacity,

a už víme, že to jde! Naše instalace v podstatě jela na minimum a odzkoušeli jsme si, že

to v polních podmínkách festivalu umíme,

takže proč nenapájet celou stage. Třeba

se časem dopracujeme k tomu, že Colours

budou kompletně vodíkové a bezemisní!“

dodává Daniel Minařík. Posledními překážkami tak zůstávají v podstatě jen požární

předpisy pro manipulaci se svazky se samotným vodíkem. V rámci instalace byla ověřena jednak tichost provozu dvou na sobě

nezávislých generátorů, jejich velký výkon

i vzdálený dohled monitoringu funkcí a výkonu. Spotřeba H2 base činí 1,5 kilogramu

vodíku při výkonu 25 kW.