OBSAH

8

Procházka „vodíkovým údolím“

A Walk Through the "Hydrogen Valley"

12

Vodík. Ten nejušlechtilejší „zdroj“ pro naši budoucnost

Hydrogen. The Best Energy Source for the Future

Čistá budoucnost pro kraj

4

22

CEETe. Nový polygon, se kterým fosilní paliva zůstanou minulostí

CEETe. The New Polygon, Which Will Make Fossil Fuels

a Thing of the Past

Na rozcestí české vodíkové transformace.

30

Ujíždí nám polský vodíkový vlak?

Clean Future for the Region

The Crossroads of Czech Hydrogen Transformation.

H2 FÓRUM

6

Have We Missed The Polish Hydrogen Train?

H2 FORUM

Procházka „vodíkovým údolím“

8

A Walk Through the "Hydrogen Valley"

Vodík. Ten nejušlechtilejší „zdroj“ pro naši budoucnost

12

Hydrogen. The Best Energy Source for the Future

CEETe. Nový polygon, se kterým fosilní paliva zůstanou minulostí 22

Mapa stakeholderů

36

Key Stakeholders

Z Vítkovic do celého světa

38

From Vítkovice to the Whole World

VEOLIA připravuje pilotní projekt výroby vodíku v MSK

44

CEETe. The New Polygon, Which Will Make Fossil Fuels a Thing of the Past

VEOLIA Prepares a Pilot Project for Hydrogen Production in the MS Region

„Uhelné regiony“ se mění na „vodíková údolí“

ČEPRO rozšířilo svou nabídku alternativních paliv o vodík

“Coal Regions” Are Turning Into “Hydrogen Valleys”

Partneři vydání / Partners of the Issue

28

ČEPRO Expands Their Alternative Fuel Offers To Include Hydrogen

48