HYDROGEN

CEETe.

Nový polygon

Centra energetických

a environmentálních

technologií,

se kterým fosilní paliva

zůstanou minulostí

Základní kámen Centra energetických a environmentálních technologií – Explorer (CEETe)

byl položen 18. února 2022. Po roce a půl intenzivních prací se v říjnu 2023 centrum dočká

slavnostního otevření. V rozhovoru s ředitelem Centra energetických a environmentálních

technologií (CEET) VŠB-TUO prof. Ing. Stanislavem Mišákem, Ph.D., jsme si povídali o všem,

k čemu bude nově vzniklé centrum sloužit a jak může pomoci průmyslovým partnerům, kraji

i celé republice s dosažením cílů uhlíkové neutrality.

www.positiv.cz ǀ 23