CONTENTS

Z Vítkovic do celého světa

From Vítkovice to the Whole World

38

76

H2 GRAND PRIX; Unikátní vodíkové vzdělávací programy

H2 GRAND PRIX; Unique Hydrogen Education Programs

66

V MS kraji vidíme ve vodíku na železnici velký potenciál

We See Great Potential in Hydrogen on Rail in the MS Region

Green Power Investment, silný partner, o kterého se může kraj opřít

50

66

We See Great Potential in Hydrogen on Rail in the MS Region

Green Power Investment, A Strong Partner the Region Can Rely On

Colours of Ostrava 2023 v duchu vodíku!

V MS kraji vidíme ve vodíku na železnici velký potenciál

54

H2ZEBRA. Vodíkový nosič výměnných nástaveb

70

…vodíková inovace pro reálné využití pokračuje

Colours of Ostrava 2023 in the Spirit of Hydrogen!

H2ZEBRA. Hydrogen-Powered Swap Body Carrier

H2 NEWS

56

…Hydrogen Innovation for Real-World Application Continues

H2 NEWS

Vodík je fenomén budoucnosti, Dolní Vítkovice o něm proto učí

Pro bezemisní nákladní dopravu je vodík ideální

58

Education About it

Hydrogen is Ideal for Emissionless Haulage

Revoluce na kolejích. Vodíkový vlak už brzy

72

Hydrogen is a Phenomenon of the Future, Dolní Vítkovice Provides

64

H2 GRAND PRIX; Unikátní vodíkové

na trati Ostrava – Krnov – Olomouc

vzdělávací programy pro studenty

Revolution on the Railways. Hydrogen Trains Soon Not Only

H2 GRAND PRIX; Unique Hydrogen

on the Line in Ostrava, Krnov and Olomouc

Education Programs For Students

76