INVESTORS IN MSK

Ing. Norbert Schellong, MPH

ředitel Nemocnice Havířov

CEO Nemocnice Havířov

Čím si myslíte, že je havířovská nemocnice

unikátní? Proč k vám dojíždějí pacienti

i z okolních měst?

Obecně je její jedinečnost v komplexnosti péče.

Ne každá nemocnice v takto velkém městě má optimální spektrum oborů, aby pacienti vždy mohli

vše dostat v jednom zdravotnickém zařízení. Kdybych měl vyzdvihnout nějaké nadregionální obory,

za kterými pacient migruje právě do Haví řova, pak

je to určitě urologie, která je na srovnatelné úrovni

se špičkovými a fakultními pracovišti. Dále potom

hematoonkologie, psychiatrie a jak již bylo zmíněno, péče v Centru pro léčbu obezity či porodnice,

do které nám dojíždějí rodičky např. i ze Slovenska.

Nemocnice získala

jako 13. nemocnice v ČR

povolení pro implementaci

tzv. robotické chirurgie.

a motivaci něco udělat a přispět i finančně svým

občanům.

Jak se Vy, jako ředitel nemocnice, vyrovnáváte

s tlakem, který je na Vás jistě nemalý? Máte

nějaké oblíbené místo v MS kraji, kde si vyčistíte

hlavu?

Určitě Medvědí skála – je to jedna ze stezek na Lysou horu, kterou několikrát za rok vyšlapu na lyžích

nebo na kole. Vede tam jedna pěšina a její součástí

je v zajímavé nadmořské výšce právě ta Medvědí

skála, takový zvláštní útvar, ze kterého je krásný

výhled do údolí Ostravice. Trochu mi to připomíná

pocit, který má člověk ve vysokých horách, kde je

oproti vesmíru malý a bezvýznamný.

Pane řediteli, děkujeme za rozhovor.

Jak hodnotíte spolupráci s vedením města

a jakým způsobem plánujete rozvíjet tyto vztahy

do budoucna?

Naše vztahy jsou na vynikající úrovni, vedení úřadu

bere nemocnici jako součást služeb města. Město

příkladně podporuje nemocnici i přesto, že není

jejím zřizovatelem. Každý rok dochází k evidenci

potřeb nemocnice, vždy se je snažíme zaměřit na

něco, co je nejen součástí zdravotní péče, ale je

i lokálním specifikem a dává magistrátu smysl

Text: redakce

Foto: Nemocnice Havířov

www.positiv.cz ǀ 35