INVESTOŘI V MSK

Na Třinec je spolehnutí

Na kvalitní zdravotnickou péči, na dobré lidi i na magistrát města, na silné zaměstnavatele,

nemocnici a Třinecké železárny, mají tu skvělý hokej i krásné okolí. O vyhlášené třinecké

nemocnici jsme si povídali s jejím ředitelem, ing. Jiřím Veverkou.

V dubnu oslavíte své druhé výročí ve funkci ředitele

nemocnice. Jaké bylo to období?

Ta situace nebyla ideální: předtím se tu rychle vystřídali

čtyři ředitelé, do toho přišel covid, ale největší problém

byla nečekaně špatná ekonomická situace nemocnice.

Paradoxně nám pomohl právě covid – v těch stále

se měnících krizových podmínkách jsem brzy zjistil,

o které spolupracovníky se můžu opravdu opřít.

Jaký úspěch považujete za nejdůležitější?

Postupně se vyčistily vztahy mezi lidmi, stabilizoval se

nový tým a všichni táhli za jeden provaz. Bez problémů

se domluvíme, Češi, Poláci, Slováci. I když pak přišla

další vlna covidu, už jsme pomalu začínali restartovat

naše projekty, investice, mnohdy hrazené z evropských nebo krajských peněz.

Kam chcete nemocnici dál posunout? Plánujete

nějaké rozsáhlé investice?

Nyní se rozbíhá rekonstrukce a dostavba křídla, kde

je umístěno rehabilitační oddělení a krevní centrum.

Rekonstrukce zvýší kvalitu prostředí i úroveň poskytovaných služeb.

Po prostorách rehabilitace přijde na řadu rekonstrukce

oddělení gastroenterologie, které dnes pracuje v naprosto nevyhovujících podmínkách. Na podzim se otevře dotační výzva k výstavbě urgentního příjmového

oddělení. Pokud uspějeme, budeme chtít stavbu zahájit co nejdříve.

Máme jak řadu dalších menších projektů, tak velké

vize, které reagují na nedostatek prostoru a personálu.

Jak to skloubit časově i finančně, to v současné době

řešíme při tvorbě strategického plánu nemocnice s výhledem do roku 2035.

Co vám v práci pomáhá?

Pro nás je důležitá dobrá komunikace a spolupráce

s magistrátem města, s Třineckými železárnami, s městskou policií, hasiči apod. Jsme tu po železárnách druhý

největší zaměstnavatel, máme 1 300 zaměstnanců.

Velmi oceňuji zdejší místní lokální

patriotismus, lidé tu velmi dobře a velmi

ochotně spolupracují.

Velmi oceňuji zdejší místní lokální patriotismus – lidé

tu velmi dobře a velmi ochotně spolupracují, dokonce

i mimo denní pracovní zátěž. Snažíme se je v tom podporovat a motivovat i benefity a podpůrnými programy.

Umíme se dohodnout i s odbory, včetně platů. Lidé si

váží jistoty stabilní práce v nemocnici. I v současné složité ekonomické situaci dokážeme věci řešit tak, aby pacienti – pro něž tu přece jsme – žádné zhoršení nepocítili.

Prozradíte nám, čím jste jako nemocnice zvláštní?

Teď něco na odlehčení. Máme v areálu mnoho uměleckých děl – soch, které autoři tvoří přímo v našem

parku a pak je věnují nemocnici. Jsme dokonce v Guinessově knize rekordů!

Dokážete si po tak náročné práci taky odpočinout?

Jistě – hlavně kolo a turistika, nicméně baterky dobíjím

nejlépe v práci. Mě nabíjejí ti lidé tady. Každé ráno se

těším, že je zase uvidím. Jsem tu prostě rád.

Pane řediteli, děkujeme Vám za rozhovor.

Třinec Is Reliable

Třínec has it all. From high quality healthcare, a variety of talented people, an active city hall,

strong employers in the local hospital and steelworks, a bustling hockey scene and beautiful

nature. We spoke to Ing. Jiří Veverka, director of the Třinec hospital, about his position and

the current state of affairs at the renowned healthcare facility.

This April will mark your second year as hospital

director. How has the job treated you thus far?

Well, the situation was not exactly ideal. The hospital

went through 4 other directors in quick succession

before I entered the position. In addition, we also had

covid to deal with at the time, and the economical

situation of the hospital was also not the best.

Ironically, covid ended up being useful in some ways.

Since everything was turbulent back then, it really

40 ǀ POSITIV 1/2023

helped me find out which of my colleagues I could

rely on.

What achievements do you consider to be most

crucial?

Gradually, the interpersonal relationships amongst

the staff cleared up. I stabilized the new team and we

were able to work together much better. We are Czechs,

Poles and Slovaks and we had no issue in communicating