INVESTOŘI V MSK

Nemocnice ve Frýdku-Místku

se neustále rozvíjí

a modernizuje

Historie nemocnice ve Frýdku-Místku sahá až

do třicátých let minulého století. Od té doby

prošla nemocnice řadou stavebních úprav, rozvíjí

se a modernizuje prakticky neustále. Na to, jak

vypadá nemocnice dnes, jsme se zeptali

nynějšího ředitele Tomáše Stejskala.

Pane řediteli, nemocnice se neustále mění. Můžete,

prosím, nastínit, k jakým změnám za Vašeho

působení došlo?

Kromě vybudování zcela nového pavilonu chirurgických

oborů mám velkou radost z realizace generelu, instalace magnetické rezonance, rekonstrukce pavilonu „V“,

modernizace hemodialýzy i z instalace solárních panelů. Částečnou nebo úplnou rekonstrukcí a modernizací

prošlo téměř každé zdravotnické pracoviště v této nemocnici, např. máme moderně vybudované porodní

sály včetně novorozeneckého oddělení. Jako jediná nemocnice v Moravskoslezském kraji provozujeme vlastní

stomatologickou ambulanci, nyní máme tři zubní lékaře,

v nejbližší době chystáme otevření čtvrté zubní ambulance, k tomu provozujeme i dentální hygienu.

V letošním roce nás čeká

vybudování potrubní pošty.

Největší radost mám z toho, když se našim lékařům podaří

zavést do praxe nové metody a postupy. Podařilo se nám

získat statut centrové péče v odbornostech revmatologie,

gastroenterologie a ophtalmologie. Zapojili jsme se do

programu ministerstva zdravotnictví „Reforma psychiatrie“ a vybudovali jsme Centrum duševního zdraví.

Proměnou prošlo také dětské oddělení – v jeho rámci

vznikla Dětská denní klinika, která zajišťuje odbornou

péči o děti v případě, že není nutná nepřetržitá péče.

38 ǀ POSITIV 1/2023