INVESTOŘI V MSK

optimální podmínky pro stabilizaci rodin.

Aby měly silnou motivaci žít v Ostravě

a aby se jim zde opravdu dařilo dobře.

Prioritními předpoklady jsou zajištění

bezpečného a čistého prostředí, možnost

kvalitního bydlení a vhodného zaměstnání, dostupnost vzdělání, dokonale fungující služby a široká nabídka volnočasových

aktivit. Je to též o podpoře organizací, které se komunitním aktivitám věnují, a o pomoci rodinám, které ji potřebují.

Fajna rodina je společnou

“značkou

pro veškeré aktivity

naší mezigenerační

prorodinné politiky.

Ocenění vítězů dětské fotosoutěže Co pro nás znamená domov

v sociální tísni a potřebuje pomoc. Řešit

např. nároky na dávky, problémy s úhradou nákladů na nájem a energie, potíže

s dluhy a exekucemi a mnoho dalšího. Ti,

kteří přicházejí, mnohdy ani neví, na co

všechno mají nárok a že jejich problém

má řešení. Odborně fundovaní pracovníci

SOCIOPOINTU jim kvalifikovaně a zdarma poradí, na koho a jakou formou se

adresně obrátit, aby se jim dostalo účinné

pomoci. Musím říci, že tato služba vyvolala

velmi pozitivní odezvu a pomohla vyřešit

problémy spoustě lidí.

Je známo, že Ostrava se pod hlavičkou

projektu Fajna rodina hodně věnuje

komunitním tématům…

Fajna rodina je společnou značkou pro

veškeré aktivity naší mezigenerační prorodinné politiky, jejíž cílem je vytvořit

Jaké hlavní výzvy před vámi do

budoucna stojí?

Jednak bychom rádi přibližně do pěti

let navýšili počet lůžek v domovech

pro seniory na území města z dnešních

cca 2 100 na stav 2 500, což by i do budoucna pokrylo reálné potřeby.

Je třeba se také zaměřit na možnosti podpory výstavby kvalitních bezbariérových

bytů. Dle analýz překračuje v Ostravě

jejich deficit přes 4 000 bytů. Snahou je,

aby senioři mohli dožít ve své domácnosti

s pomocí terénních sociálních služeb až

do konce života.

A City That Is Not Afraid

to Offer a Helping Hand

The involvement of deputy mayor Ing. Zbyněk Pražák in the social sector began all the way back in

1990. Throughout the next four voting periods, culture, healthcare, schooling and free time activities

were under his jurisdiction. After this he devoted himself to the development of accessible senior

housing, completing over 20 successful projects in this field. The 2014 elections then landed him once

again in the role of deputy mayor. Mr. Pražák’s knowledge of Ostrava’s needs and social structure are

second to none and so we talked to him about what he thinks the city has done well, and what it is still

lacking in these fields.

You were in charge of handling social

matters and healthcare shortly after

the Velvet Revolution. What are the

key differences between Ostrava in

the 90s and the modern day?

I am happy to say that the situation in

Ostrava is essentially uncomparable.

The times when retirement homes housed

44 ǀ POSITIV 1/2023

up to seven people in a single room are

long gone and our current strict standards

in social care are on par with Europe’s

most developed countries. Single rooms

now dominate in retirement homes over

double rooms by around 30%. The roughly

40 triple rooms and negligible number of

quadruple rooms are only used for those

in critical condition. Our goal is to create

the most comfortable atmosphere as

possible in these homes. The waiting time

for getting placed into a retirement home

is less than a year today, while in the 90s it

was around four years.

Last year Ostrava was the first large Czech

city to abolish institutionalised care for