REGION

Frýdek-Místek Is

Famous Globally

D A S spol. s r. o. – uznávaný výrobce

dopravních systémů i jednoúčelových

strojů a zařízení

Firma má 30 let zkušeností s výrobou dopravníků, dopravních systémů, strojů, elektroinstalace i s obráběním

kovů a plastů. Kvalitní materiály doplňuje nejmodernějšími technologiemi – díky tomu získává zakázky nejen

v českých firmách a v EU, ale také v Asii i Africe. Největší

The beautiful small city by the Beskydy mountains, is

a natural metropolis for the Lašsko region and is also

home to many successful companies. We will present

you with 4 such companies.

z nich bylo 30tunové zařízení určené pro mezipatrovou

přepravu palet o hmotnosti 10 x 1 600 kg.

Řízení kvality tu není heslo, ale každodenní praxe, což

potvrzuje nejen více než 500 klientů, se kterými firma

dlouhodobě spolupracuje, ale také několik mezinárodně uznávaných certifikátů.

D A S spol. s.r.o. Is a Reputable

Manufacturer of Transport Systems and

Single-Purpose Machines.

The company has 3 decades of experience in

the manufacturing of conveyors, transport systems,

machines and electrical installations with metal and

plastic machining. Their high quality materials are

supplemented with cutting edge technologies, which

has earned them customers not only in Czechia or

the EU, but in Asia and Africa as well. Their biggest

project to date was a 30 ton machine that transports up

to 10 pallets weighing 1 600 kg each between floors.

Quality control is not their motto, but an everyday

activity. Which is only confirmed by the 500 clients

the company works with long term, as well as

the number of internationally recognized certificates

they received.

www.dasfm.cz

www.gosteel.cz

Společnost GO Steel a.s. slaví letos už

190. výročí

Závod tehdy založil vnuk Marie Terezie. Zaměstnával

kolem 50 lidí a zpracovávalo se zde surové železo.

Dnes je to velká akciová společnost, jejímž hlavním

předmětem podnikání je hutní výroba, především

výroba plechů a pásů pro elektrotechniku. Jejími

zákazníky jsou převážně evropské zpracovatelské

společnosti. Konečné výrobky jsou prodávány na

globálních trzích celého světa. Roční obrat z prodeje se pohybuje kolem 2,5 mld. Kč. Prioritou je

udržitelný rozvoj a nejsilnějšími zbraněmi jsou flexibilita a kvalita.

The GO STEEL a.s. Company Is Celebrating

Their 190th Anniversary This Year

The business was originally founded by the grandson

of Maria Theresa. Back then, it employed around

50 people and processed raw iron.

Nowadays, the company has turned into a large

joint-stock company, mainly focusing on metallurgic

production, which is the production of steel sheet

and strip for electrical engineering specifically. Their

clientele is mainly composed of European processing

companies, though their products are sold globally.

The annual turnover of GO STEEL a.s. Is around

2.5 billion CZK. The company’s main priority is

sustainable development and their strongest features

include flexibility and quality.

www.positiv.cz ǀ 75