INVESTOŘI V MSK

CLINITEX,

umění oblékat

Život je někdy jako na houpačce. Ať už se v pohodě ubytujete v pěkném hotelu, nebo se ocitnete

v nemocnici, chcete se cítit pohodlně a totéž chce i pečující personál. Toho pomáhají docílit spolehlivé

textilní produkty, které vyvíjí, vyrábí a nejen do těchto zařízení po celé ČR dodává CLINITEX s.r.o. se

sídlem v Ostravě. Mnoho zajímavého nám v rozhovoru prozradil zakladatel firmy, Ing. Petr Bukovski.

Text:

Věra Mrkosová

Foto: CLINITEX

Jaký byl příběh vašich začátků?

Studoval jsem na VŠB – TUO a po krátkém uplatnění

po studiích v praxi jsem od roku 1993 začal vyrábět a dodávat „bílý textil“ do jídelen, kuchyní, domovů důchodců i nemocnic. Velmi mě lákalo vyvíjet

a následně i vyrábět výrobky z vlastních materiálů

takto kontrolovaných a ověřovaných. V kombinaci

s vlastními střihovými návrhy pak vznikla cesta k vytvoření vlastní značky s cílem, aby oděvy této značky měly vysokou přidanou hodnotu a funkčnost.

Po turbulentních podnikatelských začátcích vznikla

v roce 2005 ryze česká oděvní společnost CLINITEX („clinic“ a „textile“), která oslovuje své klienty

především textilní konfekcí z prostředí zdravotnictví. Naše oděvy jsou výsledkem dlouholetých zkušeností, neustálého vývoje a testování používaných

50 ǀ POSITIV 1/2023

materiálů, komponentů, jejich střihových provedení a také schopností obstát v náročných procesech

údržby. Rychlost, důvěra, znalosti a efektivita a jejich aplikace v externích a interních procesech jsou

naším hlavním cílem k vytvoření dlouhotrvajícího

vztahu s našimi zákazníky. Spolehlivostí, blízkým

kontaktem, přijetím potřeb zákazníků za vlastní,

kvalitou a zapojováním špičkových znalostí děláme vše pro to, abychom vytvořili férový, strategický

a oboustranně výhodný vztah se všemi našimi partnery. Firma je významným výrobcem a dodavatelem

výhradně opakovaně použitelného textilu a k veškerým výrobkům poskytuje také certifikovaný servis.

Tento obchodní model je plně v souladu s filosofií

udržitelného designu a svým konceptem podporuje

přechod k udržitelnému oběhovému hospodářství.