BUSINESS

V samotném srdci města Ostravy, v těsné blízkosti Masarykova náměstí

a soutoku Ostravice s Lučinou, leží Černá louka.

Nejen v souvislosti s probíhající stavební

činností (mj. Nové Lauby, budovy Ostravské univerzity), ale i aktivním zapojením do utváření veřejného prostoru, patří Černá louka jednoznačně k zásadním

městským lokacím s velkým potenciálem.

Loni v září představil ateliér MAPPA na veřejném projednávání studii k rozvoji této

oblasti. Vize existuje a je kam směřovat.

Černá louka s.r.o. není „jen“ výstaviště,

jsou to také pobočky turistických informačních center OSTRAVAINFO!!!, agenda

Destinačního managementu, Slezskoostravský hrad a LODĚNICE!!!. Kombinace

všech těchto aktivit umožňuje nabídnout

opravdu komplexní služby firmám a institucím, ale také široké veřejnosti. Jak vše

představit a nevynechat to důležité?

Srdečně všechny zveme na návštěvu.

Dnes do pavilonu A na Černé louce.

Během roku tyto výstavní prostory zvou

na tradiční formáty oblíbených prodejních

veletrhů, jako je Kreativ, Včela, Dovolená,

Zdraví a Duše či Svatba.

Moderní a atraktivní koncept reprezentují

Knižní festival Ostrava, festival udržitelné

módy ReFashanda, veletrh Student a Job

a odborně laděná E-Mobilita.

Aktualizovaný kalendář akcí najdete na

www.cerna-louka.cz a webech jednotlivých projektů.

Pavilon A je celoročně k dispozici klientům

a partnerům Černé louky pro odborné

konference a veletrhy, firemní eventy a společenské akce s kapacitou i pro několik tisíc

účastníků. Pro menší odborná i společenská setkání je ideální nově zrekonstruovaný

konferenční sál až pro 120 osob, s bezbariérovým výtahem, funkčním foyer a samostatným vstupem. V pavilonu A tak může

probíhat i několik na sobě nezávislých akcí.

Vše v bezprostřední blízkosti centra města,

s výbornou dostupností MHD a dostatečnou parkovací kapacitou.

Co je však bezpochyby největší přidanou

hodnotou, to je tým lidí, který se pro klienta a jeho projekt nadchne a pro úspěšnou

realizaci udělá maximum. Příště tým představíme.

Černá Louka is a Colorful Place

Černá Louka is in close proximity to Masaryk Square in the heart of Ostrava

and the confluence of the Ostravice and Lučina rivers.

Current and ongoing construction

projects in the area like (Nové Lauby and

the Ostrava University building) display an

active role in improving public spaces and

serve as proof of the incredible potential

that Černá Louka has. Last year, the MAPPA

atelier presented their study of this area’s

development at a public hearing, meaning

that there is a vision and direction for the

future of this part of Ostrava.

Černá Louka s.r.o. is not only a place to

hold exhibitions in, as it hosts multiple

OSTRAVAINFO!!! tourist information

centers, but It is also home to the Silesian

Ostrava Castle, and shipyard. This is

important in destination management.

This combination of services and activities

offers many possibilities to companies,

institutions and to the general public.

How to make sure you do not miss out on

anything during your visit to Ostrava? We

invite you to visit pavilion A at Černá Louka.

Throughout the year, the exhibition grounds

will once again offer visitors popular sales

fairs such as Kreativ, Včela, Dovolená,

Zdraví a Duše or Svatba.

You might also look forward to the modern

conceptions of the Ostrava Book Festival,

the ReFashanda festival of sustainable

fashion, the Student and Job fair or for

the more technically oriented E-Mobilita

discussion forum.

You can find an up-to-date calendar of

upcoming events at www.cerna-louka.cz as

well as the website of each individual event.

Pavilion A at Černá Louka, is available

to host conferences and fairs, as well as

company and social events all year round

and boasts a capacity of several thousand.

Smaller professional or social gatherings

may be hosted in the newly reconstructed

conference hall with a capacity of 120 people.

There is a barrier-free lift, a functional foyer

and a separate entrance. Pavilion A is also

large enough to host multiple smaller events

at the same time. All of this right in the city

center, with great public transport access and

a large parking capacity.

Černá Louka’s largest asset, however, is

a great team that is excited to work with

clients in making events held here proceed

as smoothly as possible. Next time, we will

be introducing you to

this team.

Text: Miriam Lehocká

Foto: Černá louka

www.positiv.cz ǀ 25