REGION

Jak úspěšně předat

vedení firmy

Nástupnictví ve firmách je řízený proces změny. Řada

majitelů dozraje v určitém okamžiku k rozhodnutí,

že ve své roli lídra – zakladatele společnosti – už dali

firmě maximum, a že se firma potřebuje nadechnout

a samostatně vykročit dál.

„Neboj se změny. Možná to dopadne ztrátou

něčeho dobrého, ale pravděpodobně to dopadne

získáním něčeho lepšího.“ Ralph Smart

Jsem průvodcem majitelům ve firmách v procesu nástupnictví. Těší mě, když vidím, jak zkušení lídři-zakladatelé mentorují ty, kdo jsou pro novou roli vybráni.

Jak je učí pokoře k podnikání, zodpovědnosti a vytvářejí jim podmínky, aby mohli pro další rozvoj firmy vykročit vlastní samostatnou cestou.

Je několik klíčových faktorů, které považuji pro zahájení nástupnictví za důležité. Tím prvním je změna nastavení samotné hlavy majitele. Přerod z postoje „opouštím něco, co mám rád” k postoji „jdu dál za něčím

novým, čím naplním svůj život”. Znamená to, že nejprve pomáhám majitelům najít jejich novou budoucnost.

Vytvořit s nimi jejich osobní vizi.

Druhým klíčovým faktorem je postoj k výběru člověka, který má převzít roli lídra – zakladatele. Při hledání

takového člověka je dobré opustit myšlenku, že hledám stejného člověka, jako jsem já sám. Nehledáme

vlastní klon, hledáme člověka, který staví na stejných

hodnotách. Hledáme osobnost, která dokáže firmu

posunout dál a má k tomu potřebné schopnosti, na

kterých v procesu nástupnictví dále pracuje.

Třetím klíčovým faktorem je ekonomická rozvaha nad

tím, zda firma dokáže majiteli zajistit potřebné finanční

prostředky pro naplnění jeho další osobní vize.

Po splnění těchto tří faktorů je dalším krokem pak už

tvorba plánu nástupnictví, definování cílů, milníků

a akcí, které mají být postupně naplněny. Prostě řízení

změny.

I u nás v New Dimension máme s tímto procesem

zkušenost. V prosinci loňského roku jsem dokončila

několikaletý proces nástupnictví. Zvolila jsem systém

řízení dvěma ředitelkami – Kristýnou Pochvalitovou

a Lenkou Chýlkovou, která je zároveň i jednatelkou

společnosti. Odevzdala jsem jim svoji roli s naprostou

důvěrou a plnými pravomocemi.

Dokončený proces nástupnictví byl pro mne dárkem

k patnácti letům existence naší společnosti. Ohlédnu-li se zpět, vnímám silnou důvěru našich klientů

a velké nasazení všech lidí v našem týmu. I to jsou

důležité pilí ře, o které jsem se v procesu nástupnictví mohla opřít.

A Smooth Handover Process

Succession within companies is a process of controlled

change. Many company owners will eventually reach

the conclusion that they have provided their company

all that they could as a leader, as the company’s

founder, and that the time has come for the business

to take another step forward.

I am a guide for company owners looking to enter

the process of succession. I am filled with joy whenever

I watch seasoned leaders and founders mentor those

chosen to succeed their position. Watching these

veterans teach humility in business, how to handle

responsibility and how to create favorable conditions

for the company to grow independently in the future

is heartwarming.

68 ǀ POSITIV 1/2023

There are a couple factors that I believe are key to

properly handling a succession. The first essential

factor is having the current head of the company

adopt the proper mindset, and shift from “I am leaving

“Do not fear change. You may lose

something good, but you may also

gain something great.” Ralph Smart

behind something that I love,” to “I am moving on to

something new, and something that will fulfill a new

aspect of my life.” This means that helping the owners