EDITORIAL

Milí čtenáři,

Dear Readers,

přeji Vám pěkné jarní dny. Letošní zima byla teplotně přívětivá,

což je dobře pro zimomřivce,

nicméně nepříliš radostné pro

milovníky zimních sportů. Téma

tohoto vydání se sportem, zimou

a běžným životem docela dobře

souvisí – nejde o nic menšího, než

o naše zdraví. Zdraví si většina z nás

hýčká, je to jedno z toho nejcennějšího,

co si dnes člověk může přát. Mnoho z nás si

zdraví představuje jako komplexně vyladěnou skořápku,

včetně jejího nitra, někteří hovoří i o plné tělesné, duševní a sociální pohodě a mají pravdu. Bez plného vyladění

našeho těla vždy člověku něco může chybět, ať mluvíme

o kloubech, chrupu, svalech či psychice.

I wish you a calm and relaxing start

to the Spring months. This year’s

winter was very mild, which is good

for those that do not handle the cold

too well, but not as much for winter

sports enthusiasts. Health is the theme

of this issue, which is closely linked with

sports, winter and day to day life. Good

health is something everyone should cherish,

as it is one of the most valuable things a person

can possess. Maintaining health is a complex matter,

as it includes body, mental and social comfort. If we are not

careful in maintaining our bodies, we will always feel like

something is missing, whether it be issues with joints, teeth,

muscles, or our psyche.

Jsem člověk běžně sportující, zvyklý překonávat drobné i větší výzvy. Před časem jsem sám sebe prověřil

při dvoudenním zimním přechodu Jeseníků na skialpových lyžích. Nic velkého, 2 dny, 8 chlapů, 50 kilometrů. Mohu Vám sdělit, že bez zdravého těla by mi asi

bylo trochu ouvej. Nepříjemné počasí prověřilo nejenom připravenost naší výbavy, ale hlavně připravenost

našich těl a hlavně psychickou odolnost. Mráz, špatná

viditelnost hraničící s bí lou tmou a větrné podmínky na

hřebeni Jeseníků nám připravily jasnou výzvu. Naštěstí

v přípravách jsme nenechali nic náhodě – batohy jsme

měli skvěle připravené, termosky byly plné horkého

čaje, vrstev oblečení jsme měli dost a na řadu přišly

i čelovky pro závěrečný sjezd ke Švýcárně. Samozřejmě základem byla naše zdravotní pohoda. Díky běžnému sportování tak osm chlapů v pohodě překonalo

jak nástrahy přírody, tak i zhruba 1 400 nastoupaných

výškových metrů.

I am someone who often engages in sports, and I am used

to undertaking challenges of any caliber. Not too long ago,

I decided to test myself with a two day trek along the Jeseníky

mountains on alpine skis. Nothing crazy, just 2 days, a group

of 8 guys and a 50 km trail. I must say that if my body was not

in good condition, I am not sure that I would have been able

to handle that. The unfavorable weather we experienced not

only tested our equipment, but also our bodies and psyche.

Freezing temperatures, poor visibility bordering on a complete

white-out, and strong winds on the ridgelines proved that

the Jeseníky mountains were not going to go easy on us.

Luckily, we were well prepared and left nothing to chance,

our thermoses were full of warm tea, we prepared ample

layers of clothing and we even made use of our headlamps on

the final descent to the Švýcárna cabin. Of course, even with

all of this, it would not be possible without a healthy body.

Thanks to our good health and body condition, our group of

8 managed to survive the harsh environmental conditions and

climb 1400 meters in height.

Říká se, že zdraví si za peníze nekoupí š, ale přesto něco

stojí. Zmíním zde také jeden z počinů v našem kraji,

který se týká stomatologie – konečně se blýská na lepší

časy – Lékařská fakulta Ostravské univerzity získala souhlas Ministerstva zdravotnictví k mnoho let plánovanému otevření studia stomatologie. Od září by tak v Ostravě mohlo studovat až dvacet nových adeptů zubařského

řemesla. Univerzitu však čeká ještě několik důležitých

kroků k obdržení akreditace, tak ať se zadaří. Držíme

v redakci pěsti...

It is said that you cannot buy health, but it still comes with

a cost. I would also like to highlight a recent stomatological

achievement within our region. Things are looking up as

the medical faculty of the Ostrava University received

the approval of the Ministry of Health in finally opening

a stomatological course. In September of this year, up to

20 new adepts may be admitted into the dentistry course.

The University still has a couple key steps to complete

before fully obtaining the necessary accreditation. We at

the editorial board, wish them luck in this endeavor.

Ing. Aleš Vítek

Šéfredaktor POSITIV Business & Style

Editor-in-Chief of POSITIV Business & Style

www.positiv.cz

1