POSITIV 2/2023

Společnosti a instituce v magazínu / Companies in magazine:

Název magazínu / Name of Magazine:

POSITIV Business & Style

e-magazín: magazin.positiv.cz

Profil/Profile:

Česko-anglický magazín pro podporu pozitivního vnímání

a objektivního pohledu na dění v Moravskoslezském kraji

s distribucí po celé Evropě / Czech-English Magazine Supporting

Positive Image and Objective Reports on Events Happening in

Moravian-Silesian Region with distribution around the Europe

Vydavatel/Publisher:

maxPositiv s.r.o., www.maxpositiv.cz

Dan Koneval, CEO

Zuzana Szebestová, COO

Šéfredaktor / Editor in Chief:

Ing. Aleš Vítek, +420 604 210 051

vitek@maxpositiv.cz

Redakce/Redaction:

Bc. Kristýna Eliášová, +420 602 571 812

eliasova@maxpositiv.cz, positiv@maxpositiv.cz

Obchodní oddělení / Sales Department:

Bc. Josef Nudera, +420 602 578 735,

nudera@maxpositiv.cz

České korektury / Czech Proofreading:

PaedDr. Věra Mrkosová

Překlady a anglické korektury /

English Translation and Proofreading:

Barbora Kubalová, Adam Koneval, Alison Jurišta

Grafické zpracování a úprava / Graphic Designer:

Anežka Špačková

1ˢᵗ International School of Ostrava

Krajská hospodářská komora

– mezinárodní gymnázium, s.r.o.

Moravskoslezského kraje

BAŠISTA s.r.o.

Maralák s.r.o.

Černá louka Ostrava

Moravskoslezské Investice a Development, a.s.

Česká Manažerská Asociace

Moravskoslezský kraj

České dráhy, a.s.

New Dimension, s.r.o.

Dolní oblast Vítkovice

ON Semiconductor Czech Republic, s. r. o.

EDUFICO s.r.o.

Sdružení pro rozvoj MSK

Horský hotel Sepetná

Slezskoostravský hrad

Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o.

Statutární město Havířov

ISMM Production & Business Cooperation s.r.o.

Statutární město Ostrava

IT4Innovations

Teplárenské sdružení ČR

Knihcentrum.cz

Tietoevry Czechia s.r.o.

Kofola Group

Wrapeon s.r.o.

Kovona System, a.s.

Fotograf/Photographer:

Kateřina Skupieňová

Tisk/Printing:

PRINTO, spol. s r.o.

Předplatné/Subscription:

positiv@maxpositiv.cz

Autorská práva / Copyright:

maxPositiv s.r.o

The most-read articles of the magazine 1/2023 at:

magazin.positiv.cz

Nejčtenější články vydání POSITIV 1/2023

na magazin.positiv.cz:

Periodicita/Periodicity:

čtvrtletník + speciální vydání /

quarterly + special issue

Adresa/Address:

Brandlova 1685/9, 702 00 Ostrava, Czech Republic

IČ/ID: 06255205

Registrace/Register:

MK ČR E 23055, ISSN 2570-9518

Redakce neodpovídá za jazykovou správnost inzerce.

Tiskové chyby vyhrazeny. Přetisk je povolen pouze

se souhlasem vydavatele se zachováním všech autorských

práv. Nevyžádané příspěvky se nevracejí. /

The editorial is not responsible for the language accuracy

of advertisements. Printing errors reserved. Reprint

permitted only with consent of the publisher and full

copyright. Unsolicited submissions will not be returned.

MIRAI Navrátil – s hudbou

v mysli kolem světa

MIRAI Navrátil – A Musical Journey Around

the World

Harmonie zeleně, prvotřídního

designu a pohodlí

A symphony of Design and Comfort

Complex High Quality Care, and a Sneak Peak

of the Future With Robotics Surgery

Špičková a komplexní péče nebo také

budoucnost v podobě robotické chirurgie

Insert Zeros and Ones, Get Milions

Vložte nuly a jedničky, získejte miliony

GOODWILL: Professional Experience in

Reputable Companies, Internship Abroad,

and Successful Graduates

GOODWILL: praxe v renomovaných firmách,

zahraniční stáže a úspěšní absolventi

2/2023

TÉMA/TOPIC

INFRASTRUCTURE

BAŠISTA s.r.o.

Květoslav Bašista

majitel společnosti

Company Owner

Nejčtenější zprávy na webu positiv.cz duben – červen 2023:

Investoři v MSK

Investors in MS Region

IT

Robert Konieczny

architekt

Architect

Václav Palička: Získávání nových investorů vede ke zlepšení

kvality života v Moravskoslezském kraji

E-magazín: magazin.positiv.cz

David Kotek: Jedna hotová věc či kvalitní myšlenka

přitahuje další, ten svěží nový ostravský ruch nesmí ustat

Foto obálka / Cover:

Květoslav Bašista

Z okolí karvinského srdce

zmizely odpadky. Kraj se opět

připojil k akci ukliďme Česko

@magazinPositiv

U turistů nejvíce bodují Dolní

Vítkovice nebo ZOO Ostrava

Budoucí podoba vnitrobloku

Divadla Jiřího Myrona:

Symbióza estetiky a funkčnosti

Naše projekty / Our Projects:

ARCHIV NEWS

@magazinpositiv

positiv.cz