INVESTOŘI V MSK

Celosvětově dnes v IT chybí

na 40 milionů

pracovních pozic

Informační technologie hýbou světem

digitalizace, ovlivňují náš každodenní život. Jsou všude kolem nás, ať už se jedná

například o řízení dopravy, zkvalitňování

zdravotní péče, či moderní platby.

Ve veřejném prostoru v poslední době

rezonuje téma umělé inteligence a obavy

z jejího dopadu na naše profesní i soukromé životy. Pevně věřím, že se svět IT výrazně změní, a to pozitivním směrem. Především očekávám extrémní růst produktivity

vývojářů, kde umělá inteligence nahradí

opakovanou část jejich práce, a oni tak budou moct být mnohem efektivnější.

S umělou inteligencí přichází technologická revoluce a stejně jako ty minulé bude

mít i tato vliv na trh práce. V některých

profesích dojde k výraznému zvýšení

efektivity, jelikož řadu úkonů lze zcela automatizovat, při jiných může umělá inteligence zdatně asistovat. Tento trend bude

pokračovat a může vyústit i v postupné

zkracování pracovní doby. Rozhodně se

tedy nebojím, že by zmizela práce pro lidi.

Naopak vznikne řada nových pracovních

míst, která budou od lidí vyžadovat ještě

vyšší míru kritického myšlení.

příležitostí je rovněž

“většíVelkou

otevřenost IT ženám.

Už dnes IT sektor trpí nedostatkem odborníků a Česko není výjimkou, i když patříme

k jednomu z největších inkubátorů s IT developery na světě. Odhaduje se, že celosvětově

v tuto chvíli chybí v IT na 40 milionů pracovních pozic a do pěti let se toto číslo může až

ztrojnásobit. Samozřejmě proti tomuto trendu půjde zvyšování efektivity díky umělé

inteligenci, a tak se v budoucnu tento nedostatek pravděpodobně tak výrazně nezvýší.

I přesto, a možná právě proto, je zapotřebí,

aby se do vzdělávání budoucích odborníků

zapojily nejen školy, ale především firmy,

které se budou podílet na odborné edukaci

nových IT talentů i s ohledem na obor umělé

inteligence. Velkou příležitostí je rovněž

větší otevřenost IT ženám, které dnes v tomto oboru představují mizivou menšinu.

Umělá inteligence se tedy rozvíjí a je to

správně, zároveň ale čelí výzvám, se kterými se budeme muset teprve vypořádat,

aby rozvoj pokročil na další úroveň. Jedním z velkých problémů dnešních systémů jsou trénovací data, na kterých se tyto

systémy učí. Umělé inteligence tak mohou

být snadno zaujaté nebo podávat nepřesné či zcela mylné informace.

Každá technologie se nevyhnutelně potýká s pozitivními i negativními dopady.

V Tietoevry se na technologie díváme

z obou úhlů pohledu a ten negativní se

snažíme minimalizovat. Jak je v naší vizi

„There is NO in TechNOlogy“, There is

an US in bUSiness now.

Petr Lukasík

Generální ředitel Tietoevry Czech

There Are Now 40

Shortages of

Information technology is driving

the world of digitalisation, affecting

our everyday lives. It is everywhere,

influencing various aspects such as traffic

management, healthcare improvements

and modern payments systems.

Recently, the topic of artificial intelligence

and its impacts on our professional and

personal lives has been widely discussed

in the public sphere. I firmly believe that

the IT industry will undergo significant

42 ǀ POSITIV 2/2023

Million

IT Jobs Worldwide

and positive changes. First and foremost,

I anticipate a significant increase in

developer productivity, as AI takes over

repetitive tasks, enabling them to work

with greater efficiency.

AI will bring about a technological

revolution, and similar to previous

revolutions, it will undoubtedly have

an impact on the labour market. In certain

professions, there will be a notable increase

in efficiency as numerous tasks can be fully

automated, while in other professions AI

can assist. This trend will continue, and may

eventually result in a gradual reduction in

working hours. Therefore, I am not worried

that work for the people will disappear, but

rather I believe that many new jobs will be

created emphasising critical thinking skills.

The IT sector is currently suffering from

a shortage of professionals, and the Czech

Republic is no exception, despite being

one of the largest incubators of IT