INVESTOŘI V MSK

Digitalizace

v celoživotním vzdělávání

Digitalizace neminula ani oblast vzdělávání. Naopak

– poskytuje výbornou příležitost k tomu, aby využila

nové formy, které zvýší kvalitu vzdělávání. Vždy je to

o tom, maximálně využít dostupné technologie a připravit lidi na to, aby s nimi uměli pracovat.

„Inovace v hybrid learningu je typickým příkladem

toho, kdy nevolíme, jestli vzdělávat prezenčně,

nebo online... inovace spojuje tyto volby a ukazuje

možnost, jak vzdělávat s využitím prezenční i

online formy. Ukazuje, jak vytěžit maximum z obou

forem, respektovat potřeby účastníka a nabídnout

mu kvalitní rozvoj.“

Pro naši společnost EDUFICO, která má akreditace

ČNB a realizuje zkoušky a následné vzdělávání v oblasti finančnictví, byl hybrid learning tou správnou volbou

pro naše klienty.

„Inovace v hybrid learningu je typickým příkladem toho,

kdy nevolíme, jestli vzdělávat prezenčně, nebo online...

inovace spojuje tyto volby a ukazuje možnost, jak vzdělávat s využitím prezenční i online formy. Ukazuje, jak vytěžit maximum z obou forem, respektovat potřeby účastníka a nabídnout mu kvalitní rozvoj,“ říká Miroslav Marek,

který je v EDUFICO zodpovědný právě za řízení inovací.

Tradiční metody výuky se kombinují s online studijním

obsahem. Součástí této formy jsou také výuková videa,

podcasty a chaty s lektory, se kterými mohou účastníci

konzultovat svůj posun v tématech.

„Tento způsob rozvoje je pro klienty příjemný i svojí

pestrostí, která z něho může udělat hru. Na druhé straně to však vyžaduje od klienta i vysokou míru samostatnosti a disciplíny. Svůj rozvoj si totiž časově sám plánuje

a na něm záleží, jak využije všech opor ke studiu, než

přistoupí ke zkoušce nebo jiné formě ověření posunu

v rozvoji,“ říká Radka Šušková, která do EDUFICO přináší své zkušenosti z oblasti vzdělávání dospělých.

Přemýšlíme i nad gamifikací, což by přineslo ještě více

zábavy a interaktivity do vzdělávání. Vytvoření herních

prvků a motivace prostřednictvím soutěží a odměn by

posílilo angažovanost a radost ze studia.

Digitalizace v celoživotním vzdělávání je otevřením

dveří k novým příležitostem a zvyšování hodnoty pro

jednotlivce i společnost. S maximálním využitím dostupných technologií jsme připraveni posunout vzdělávání na další úroveň a podpořit klienty v rozvoji jejich

dovedností a zvýšení kvalifikace. Využití je možné ve

všech oblastech rozvoje a nestaví limity ani u různých

cílových skupin.

Digitalisation in Lifelong Learning

Like many other fields,education has not been missed

by digitalisation. On the contrary, it presents an

excellent opportunity to utilise new forms and enhance

the quality of education. It’s all about making the most

of the technology available and preparing individuals

to effectively work with it.

For our company EDUFICO, which is accredited by

the Czech National Bank and provides exams and

follow-up training in the financial sector, hybrid learning

has proven to be the right choice for our clients.

“Innovation in hybrid learning is a prime example

where we no longer have to choose between face-toface or online education. Instead, innovation combines

these options and demonstrates the possibility to use

both formats. It showcases how to make the most of

50 ǀ POSITIV 2/2023

“Innovation in hybrid learning is

a prime example where we no

longer have to choose between

face-to-face or online education.

Instead, innovation combines

these options and demonstrates

the possibility to use both formats.

It showcases how to make the most

of both forms while respecting

the needs of the participants and

offers them quality development.”