BUSINESS

Dostupné energie

naplňují základní potřeby lidí, popření

této zákonitosti je sebevražedné

Bývalý český premiér a předseda Teplárenského sdružení ČR Mirek Topolánek vystoupil na Setkání

podnikatelů České, Polské a Slovenské republiky, které pořádala Česko-polská obchodní komora

15. června v Ostravě. Jeho příspěvek o energetické bezpečnosti vzbudil na konferenci velkou

pozornost. Proto následně vznikl tento rozhovor.

chybnou regulační, dotační, investiční a sankční politikou jsme dosáhli nedostatku energií, šílených cen, podvázání ekonomického vývoje, nárůstu sociálních tenzí

a v konečném důsledku zhoršení životního prostředí.

Majstrštyk! Číňan se směje, až se za břicho popadá.

Kde (a kdy) jsme udělali chybu?

Nejde pouze o výčet chyb a neudělali jsme je primárně jen my. Jedeme v tom šíleném zeleném vlaku bez

brzd a ten zastaví pouze série blackoutů, sociální nepokoje, revoluce nebo války. Jedna už je pár kilometrů

od nás. Pro mnohé, co touží po restartu světa, je to

cílová meta. Ale i my ostatní jsme zaměnili prostředek

za cíl. Dekarbonizace přece není cílem sama o sobě.

Je prostředkem k udržení svobody a nezávislosti, zachováním prostředí pro život. Levné, bezpečné, environmentálně přátelské, ale hlavně dostupné energie

naplňují základní potřeby lidí. Popření této zákonitosti je sebevražedné. Výsledkem je pálení uhlí v Německu a nárůst emisí. Soudruzi z NDR někde udělali

jako vždycky chybu a my jim ještě tleskáme. To je naší

největší chybou.

Chystá se aktualizace Státní energetické koncepce.

Jak by měl podle Vás vypadat energetický mix ČR?

Podle SEK se zatím nikdy nikdo v ČR neřídil. Do

koncepce se promítají stovky dílčích zájmů, které

se vzájemně kanibalizují. Žádná aktualizace nebyla schopna postihnout dynamické změny, které

v energetice v posledních dvou dekádách probíhají,

a stává se tak bezcenným materiálem. Prioritou by

měl být Národní klimaticko-energetický plán, bez

něj nemá smysl Státní energetickou koncepci dělat.

Zatím známé teze jen potvrzují mou první odpověď

a ideologický přístup zpracovatelů.

V čem vidíte hlavní slabinu české energetiky?

Kryje se s hlavní slabinou energetiky evropské. Rozhodují o ní lidé na základě podléhání progresivistické ideologii a novému klimatickému náboženství, popírající

základy matematiky, fyziky, ekonomie, pud sebezáchovy i zdravý rozum. Jsou to populisté nebo fanatici. Zcela

30 ǀ POSITIV 2/2023

Na konferenci jste zmínil i porovnání s Polskem.

Jaké má polská energetika výhody ve srovnání s ČR?

Poláci mají jinou historickou zkušenost. My jsme byli

součástí ruského impéria čtyřicet let, oni několik set

let. Nenávidí Rusy a nevěří Němcům. Pakt Ribbentrop–

Molotov je dodnes živý, stejně jako v Maďarsku Trianon. Energetická politika odráží polskou geopolitickou

orientaci a genetické nastavení. Pro ně svoboda a nezávislost nejsou prázdná slova. Oni nutné kroky cíleně

realizují a jejich rozhodnutí o prodloužení výroby z uhlí,