BUSINESS

Podzimním Business Marketem

Krajské hospodářské komory

Moravskoslezského kraje

vstříc široké veřejnosti

Rádi bychom se Vám představili v novém světle, s novým konceptem našich akcí. Proto jsme se

rozhodli pro Vás na konci září tohoto roku uspořádat Business market, na kterém se představí

široké spektrum našich nových členských firem, a zároveň se velice rádi potkáme se zástupci firem

naší již dlouholeté členské základny.

Text a foto:

KHK MSK

Hlavní myšlenkou marketu je představit fungování

a principy Krajské hospodářské komory Moravskoslezského kraje novým členským firmám, a především komoru dostat do povědomí široké veřejnosti. Celá akce

se proto uskuteční v Dolních Vítkovicích v prostorách

kinobaru Etáž. Právě zde budou mít zástupci nových

členských firem možnost prezentovat své podnikání,

tvorbu a celkově filozofii své firmy. Business marketem

chceme docílit přímého kontaktu a možného propojení již členských firem a těch nových. Zároveň chceme

dát široké veřejnosti možnost poznat principy činnosti

Krajské hospodářské komory Moravskoslezského kraje.

S ohledem na koncept marketu jsme se zaměřili

především na menší rukodělné podniky a podnikatele. Na Business marketu se představí nové členské

firmy, jako je An.ywhere, která se zabývá šitím sportovních a dětských doplňků, či firma Medoo, která

24 ǀ POSITIV 2/2023

se svým útulným bistrem sídlí na zámečku v Šilheřovicích a zabývá se výrobou medových produktů. Mezi

dalšími podnikateli zde pak můžete najít Bopcorn,

Cerwoodesign či PAPIROVNU. Z našich stálých firem se na Business marketu představí firmy BOTUMY,

NAVÍNKO a LIBROS.

Pro návštěvníky Business marketu bude celé odpoledne na své vinyly hrát ostravský DJ Soulphonique. Občerstvit se budou mít možnost jak v kinobaru Etáž, tak

v prostorách kavárny COKAFE nebo u vyhlášeného ostravského food trucku MUTANT, který se specializuje

na asijskou a mexickou kuchyni.

Jste tedy všichni srdečně zváni, 26. 9. 2023 od 14 h

v kinobaru Etáž.