REGION Opavsko

Dětský ranč Hlučín

V Hlučíně si na své přijdou hlavně rodiny

s dětmi, na které zde čeká Dětský ranč. Hipoterapeuticko-sportovní centrum nedaleko od zatopené Hlučínské štěrkovny nabízí

nejen výuku jízdy na koni a jezdecký klub,

ale také pobytové programy v přírodě.

Kromě koní a poníků tady mají také oslíky

a ovečky, kozy, kachny a slepice

Opava Region,

a Place of Worldly

Uniqueness

Rozhledna Šance v Jakubčovicích

Hlučín children‘s ranch

Vodní nádrž Slezská Harta

In Hlučín, mainly families with children will

enjoy themselves, for which the Children‘s

Ranch is waiting. The hippo-therapeutic

and sports centre near the former Hlučín

gravel pit offers not only horse riding

lessons and a riding club but also residential

nature programs. In addition to horses and

ponies, they have donkeys, sheep, goats,

ducks and hens..

Slezská Harta je nejmladší přehrada

v České republice nacházející se v Nízkém

Jeseníku, jihovýchodně od Bruntálu.

Stavba byla dokončena koncem 20. století.

Vodní plocha tvarem připomíná čínského

draka a je členěna četnými zátokami.

Je využívána pro výrobu energie, jako

protipovodňová ochrana, pro chov ryb,

sportovní rybolov, koupání a vodní sporty.

Rozhledna Šance byla pro veřejnost slavnostně otevřena 29. dubna 2005 při příležitosti 60. výročí osvobození Jakubčovic

Rudou armádou na konci druhé světové

války. Vede k ní žlutě označená turistická

stezka z Hradce nad Moravicí. Je vysoká

15,5 m, má 60 schodů a z ochozu rozhledny je nádherný výhled na Opavsko, Jeseníky i Beskydy.

The Šance Lookout Tower in Jakubčovice

Slezská Harta Reservoir

Slezská Harta, located southeast of Bruntál

in Low Jeseník, is the youngest dam in the

Czech Republic. The construction was

completed at the end of the twentieth

century. The shape of the water resembles

a Chinese dragon and is divided by numerous

bays. It is used for energy production, as

flood protection, for fish farming, sport

fishing, swimming and water sports.

The Šance Lookout Tower was ceremoniously

opened to the public on 29 April 2005 on

the occasion of the sixtieth anniversary of the

liberation of Jakubčovice by the Red Army at

the end of World War II. It can be reached by

following the yellow-blazed hiking trail from

Hradec nad Moravicí. It is fifteen-and-a-half

metres high, has sixty steps and, from the

observation deck, there is a beautiful view of

the Opava region, the Jeseník and Beskid

Mountain Ranges

Čerpáno z webových stránek.

POSITIV 4/2021 ǀ 75