BUSINESS

Náhody neexistují

Člověk, pro kterého je velmi důležitý význam. Oceňuje svobodu nezávislosti, miluje zábavný přístup

k životu a přijímá odpovědnost za to, co vykoná. Je přesvědčená, že jen máloco může být náhoda

a že téměř vše má své řešení. Přinášíme vám rozhovor s Hanou Čmielovou, jednatelkou společnosti

Storybend, odbornicí v rámci platformy Inpram, certifikovanou lektorkou Barrett Values Centre

a ředitelkou neziskové organizace Zkušení.CZ.

Paní Čmielová, jste spoluzakladatelkou a ředitelkou

neziskové organizace ZkuŠenÍ.cz. Jaký je cíl

projektu a z jakého popudu vzešel nápad založit

podobnou organizaci?

Ta myšlenka měla svou cestu. Vztáhnu to do svého

dětství. Už tenkrát mne fascinovali staří lidé, myšleno

v tom nejlepším slova smyslu, protože jsem měla úžasný vztah se svými rodiči i prarodiči. Rozuměla jsem si

se staršími. Takže v době, kdy mi takzvaně vylétlo dítě

z rodného hnízda, ubylo povinností, objevila se otázka, co s tímto volným časem. A jak se tvrdí, náhody

neexistují, v tuto dobu mne oslovil kolega Milan Lindovský, že bychom mohli něco vymyslet pro aktivní

seniory, a bylo hotovo. V rámci společnosti Storybend

s. r. o. jsme začali provozovat sociální portál Zkušení.

cz, jehož hlavním posláním byla a je možnost nového,

plnohodnotného zapojení seniorů do společnosti formou nalezení nových občasných pracovních příležitostí, a tím jim umožnit předávat dále svůj um, dovednosti, nabyté zkušenosti, rady, výrobky atd. Aktivity

Zkušených.cz se postupně rozrůstaly a rozrůstají. Původně jsme neměli záměr založit neziskovou

organizaci, byli jsme však okolnostmi „dotlačeni“

do nezisku vstoupit a z původního sociálního portálu

vznikl zapsaný ústav ZKUŠENÍ.CZ, z.ú. Kdo je zvědavý, jaké další aktivity či akce nabízíme, ať navštíví

www.ZKUSENI.CZ.

Jste velmi aktivní žena – jednatelka společnosti

Storybend, odbornice v rámci platformy Inpram

a certifikovaná lektorka Barrett Values Centre.

Můžete nám tyto instituce v krátkosti přiblížit? Čím

se zabývají?

To ano, občas překvapuji samu sebe. Svět je různobarevný a nabízí nepřebernou řadu příležitostí. Náplní

společnosti Storybend s.r.o., která v září letošního roku

oslavila „dvacetiny”, je event management, reklama

a produkce. S kolegy v Inpramu se snažíme pomoci

firmám zvýšit angažovanost zaměstnanců a produktivitu práce zacílením na jejich silné stránky a hodnoty.

Moje „parketa” jsou hodnoty. V dnešní společnosti

velké téma! Pracuji s hodnotami na základě unikátní

světové metodiky Barrett Values Centre a hodnoty,

aniž si to uvědomujeme, řídí naše vnitřní nastavení,

které zásadně ovlivňuje, jak se v konkrétních životních

situacích rozhodujeme bez ohledu na to, jestli se jedná o pracovní nebo osobní život.

Co Vás na práci se seniory překvapilo nejvíce?

Nevím, jestli mě něco extrémně překvapilo. Má očekávání se často setkávají s realitou a v tom asi tkví

základy mého podnikání. Mám kolem sebe úžasně

kreativní lidi, chápající a podporující členy správní

rady, kteří mají originální nápady. Senioři nejen v MSK

je oceňují a spolupráce se Zkušenýma.cz je ohromně

baví. Dostávají velký impuls k dalším aktivitám. Daří se

nám také propojovat generace a „prolamovat dogma”

u mladší generace – „stáří = sprosté slovo“, jelikož stávající společnost je zaměřena na výkon a kult mladého

těla a mysli. Současné dva roky s covidem jsou velkou

zkouškou pro všechny. Z tohoto důvodu jsem velmi

ráda, že i přes veškerá omezení se podařilo realizovat cyklus seminářů podporovaný MSK „Senior Sám

Doma aneb (Ne)bezpečný senior 2021”, plánované

cestovatelské toulky po ČR, pravidelná setkání Klubu

Jiřiček. Nebyla přerušena ani spolupráce s OU FSS,

VŠB-FBI, Domovem seniorů Magnolie, MS krajem,

Statutárním městem Ostrava, dalšími spolky, organizacemi, podporovateli...

Jste členkou Českomoravské asociace podnikatelek

a manažerek. Z jakých důvodů jste se do asociace

zapojila a co Vám členství přináší?

ČMAPM má úžasný potenciál pro ženy podnikatelky

a manažerky napříč profesemi, a to i celosvětově, ráda

ho využívám. S mnoha kolegyněmi máme společné

projekty, vše se děje na principu win-win a v intencích

vize „ženy podporují ženy”. Za mě je to nesmírně povzbuzující spolupráce. Cením si výměny zkušeností při

řešení různých problematických situací při řízení firmy,

dává mi to větší rozhled mimo můj obor. Z čeho mám

obzvláště radost, je profesní růst našich mladých členek. Je to velmi příjemný pocit, když můžete sledovat,

a navíc být i součástí jejich začátku podnikání vedoucího k prvním úspěchům!

Aktivit máte skutečně dost. Kde na to všechno

berete sílu a energii?

Těžká otázka. Určitě v tom hraje roli genetika. Moje

prababička i babička byly velmi vitální dámy. Moje

maminka ve svých 79 letech ještě pracuje, cestuje,

jezdí na služební cesty. Jelikož společně bydlíme pod

jednou střechou, je často náročné vydržet její tempo!

Ovšem hlavní „motor” je má vnitřní síla. Dnes vím, že

nic na světě není zadarmo, ale já vždy věřím v dobré

konce.

Paní Čmielová, děkujeme Vám za rozhovor.

Podpořte finančně aktivní seniory ze ZKUSENI.CZ

na transparentní účet vedený u ČSOB Ostrava, číslo

účtu 299397806/0300. Všem dárcům a podporovatelům ze srdce děkujeme. Vaší pomoci si nesmírně

vážíme.

POSITIV 4/2021 ǀ 27