INVESTOŘI V MSK

Německá ekonomika patří k nejsilnějším na světě, vysoká je i její mezinárodní

provázanost. Ekonomika České republiky

s tou německou logicky velmi úzce spolupracuje, je s ní provázaná. Proto je nutné

sledovat změny a trendy u našeho západního souseda, podílet se na nich a ekonomický potenciál země, která patří k motorům

světového hospodářství, rozumně využít.

Páteří německého hospodářství jsou

malé a střední podniky, doplněné velkými

nadnárodními společnostmi a koncerny.

Měla by to být inspirace rovněž i pro nás?

Malé a střední podniky (MSP) jsou páteří ekonomiky obecně. V Německu tvoří

99,5 % firem, poskytují víc než polovinu

pracovních míst a představují 97,1 % německých exportérů. MSP jsou inovačním,

technologickým a ekonomickým motorem

44 ǀ POSITIV 4/2021

západního souseda. Dokáží pružně reagovat na změny trhu, přizpůsobovat produkci, a tedy rychleji inovovat výrobky, služby

i technologická řešení.

Srovnávat Německo, tedy hospodářskou

strukturu ekonomického obra, s námi,

tedy středně velkou ekonomikou, vůbec

není jednoduché. Navíc se naše ekonomika v podstatě celou druhou polovinu

20. století nevyvíjela v tržních podmínkách.

Pokud se tedy máme v Německu něčím

inspirovat, pak bych to viděl na výbornou

funkčnost ekonomického systému.

Co přejete jako ministr průmyslu

a obchodu budoucnosti česko-německých hospodářských vztahů?

Sousedství ČR s Německem vnímám jako

dialog moderních suverénních států, které mají oboustranný zájem spolupracovat

a rozvíjet se. O budoucnost vzájemných

hospodářských a obchodních vztahů nemám žádné obavy. Roli přitom, samozřejmě, vždy hrají výsledky voleb.

Pokud jde o další hospodářský vývoj České republiky, máme velké cíle v duchu

hospodářské značky „Czech Republic:

The Country for the Future“. V souladu

s ní podporujeme mj. vědeckotechnický

rozvoj, abychom i nadále byli konkurenceschopní. Chceme jít nadále cestou spolupráce s ekonomicky mnohem silnějším

sousedem a prohlubovat obchodní vazby.

Znamená to například společné projekty

z oblasti Průmyslu 4.0, implementaci umělé inteligence do výrobního procesu či posílení ekologických aspektů výroby.

Pane Havlíčku, děkujeme Vám za rozhovor.