BUSINESS

Podnikatelská mise do Pobaltí

firmám Moravskoslezského kraje

otevírá možnost expanze

na tyto trhy

Jednou ze stěžejních aktivit Krajské hospodářské

komory Moravskoslezského kraje (KHK MSK)

naplánovaných na rok 2022 je podnikatelská

mise do Pobaltí. Na podrobnosti k misi

jsme se zeptali ředitelky KHK MSK

Bc. Natálie Šitavancové.

16 ǀ POSITIV 1/2022