O oblíbenosti České republiky u rakouských a švýcarských investorů svědčí také fakt, že se právě tyto země

nacházejí na předních příčkách z pohledu přímých zahraničních investic. K roku 2019 bylo Rakousko čtvrtým

a Švýcarsko šestým nejaktivnějším investorem u nás

a dohromady tvořili zhruba 15 % veškerých zahraničních

investic. Pro Rakousko jsme dokonce nejvýznamnějším

obchodním partnerem z regionu střední a východní Evropy. Obě země patří rovněž k významným odběratelům

českých výrobků. Jen v roce 2020 směřovalo do těchto

dvou zemí zboží za více než 250 mld. korun, a nebýt

nastupující pandemie koronaviru, mohlo být tohle číslo

ještě vyšší.

V současnosti v Moravskoslezském kraji působí desítky

rakouských a švýcarských firem napříč několika odvětvími. Snad nejtradičněji působí paskovská pila Mayr-Melnhof Holz na Frýdecko-Místecku, která je zároveň největší

pilou u nás. Ročně zpracuje až 1,5 milionu kubíku smrkového dřeva a vyprodukuje 100 tisíc tun pelet. Není náhodou, že pila působí právě v Paskově, v podhůří Beskyd

a nedaleko Jeseníků, odkud odebírá dřevo z udržitelně

obhospodařovaných lesů. Cílem společnosti je fungování na principu tvorby co nejmenšího množství odpadu,

a tak se např. přebytečná kůra stromů spaluje ve firemní teplárně a o odběr vedlejšího produktu – štěpky – se

postará další rakouská firma Lenzing Biocel Paskov, která navazuje na zpracovatelský areál pily. Ta se zaměřuje na produkci buničiny, která je základem pro výrobu

vysoce kvalitních textilních vláken na bázi dřeva. I tento

podnik se snaží chovat co nejvíce soběstačně. Své energetické potřeby plně pokryje výrobou elektřiny z dřevní

biomasy a přebytky dále prodává do distribuční soustavy.

Tento model fungování se daří provozovat zejména díky

vysokému důrazu na inovace.

V tomto ohledu patří mezi regionální premianty švédsko-švýcarská technologická společnost ABB, která v Česku

působí již od roku 1992 a v Ostravě dává práci stovkám lidí. Tento počet se ještě rozroste o dalších zhruba

120 zaměstnanců v nově budovaném výrobním a vývojovém centru pro robotiku, které by se mělo slavnostně otevřít v půlce letošního roku v průmyslové zóně v Mošnově.

Součástí bude také opravárenské centrum průmyslových

robotů, které bude v rámci sítě ABB globálních center

jediné svého druhu v Evropě. Mezi další společnosti s rakouským nebo švýcarským původem, na které bychom

neměli zapomenout, a které jsou zároveň významnými

zaměstnavateli ve svých regionech, patří firmy jako Semperflex Optimit v Odrách, Model Obaly v Opavě nebo

frýdecko-místecký Novogear.

Náš kraj, Rakousko a Švýcarsko spojuje nejen fungující ekonomická spolupráce, ale také vzájemně sdílené

hodnoty a krásná příroda. V tomto ohledu skýtá vysoký

potenciál spolupráce také oblast cestovního ruchu, se

kterou mají v těchto alpských zemích bohaté zkušenosti.

Pohoří Schladmingské Taury se nachází na území spolkových zemí Štýrsko

a Salcbursko v Rakousku. Nejvyšším vrcholem je Hochgolling (2 863 m. n m.).

The Schladminger Tauern Mountains are located in Styria and Salzburg, Austria.

The highest peak is Hochgolling (2863 m).

POSITIV 4/2021 ǀ 37