STYL

School Friendly,

školy a firmy dohromady

v období 2020–2021. Nezbytná proticovidová opatření ve firmách i školách situaci

spolupráce velmi komplikovala a mnozí si

s tímto nevěděli rady. Byla však i celá řada

těch, kteří i v náročných podmínkách vzájemnou spolupráci nadále rozvíjeli.

Letošního ročníku se zúčastnila téměř dvacítka firem a škol. Bylo náročné vybrat ty, které

oceníme. Každý příběh o spolupráci byl něčím zajímavý a inspirativní. Nakonec porota

sestavená z partnerů ocenění vybrala finalisty

v kategoriích „FIRMA“, „ŠKOLA“ a „ZVLÁŠTNÍ OCENĚNÍ ZA PARTNERSTVÍ“.

Předávání ocenění proběhne 31. 5. 2022 v hotelu Imperial na HR Congressu Klubu personalistů Moravy a Slezska. Ceny předá náměstek

hejtmana MSK Stanislav Folwarczny a ředitel

School Friendly Radúz Mácha. Konkrétní

umístění odtajníme až na osobním předávání.

V tuto chvíli tedy pouze gratulujeme těm, kdo

byli vybráni do finále.

V roce 2021 probíhal už 4. ročník soutěže School Friendly. Toto ocenění je tradičně udělováno za příkladnou podporu

spolupráce mezi firmami a školami. Tentokrát jsme se zaměřili na to, jak se spolupráce dařila i ve složitých podmínkách covidu

School Friendly,

Schools and Firms Together

In 2021, the fourth year of the School

Friendly Competition, organized by

The Union for the Development of

the Moravian-Silesian Region, took

place. This award is traditionally focused

on supporting cooperation between

companies and schools. This time we

focused on how the cooperation was

successful even under the difficult

conditions of COVID from 2020–2021.

The necessary anti-carcide measures in

companies and schools made the situation

of cooperation much worse and many did

not know how to deal with it. However,

there were also a number of those who

continued to develop cooperation despite

the difficulties.

Almost twenty companies and schools took

part in this year's event. It was difficult to

choose the ones we would most appreciate.

Each story about the collaboration was

interesting and inspiring. Finally, the jury,

made up of the award partners, selected

the finalists in the ‘Company’, ‘School’ and

‘Special Partnership Award’ categories.

112 ǀ POSITIV 1/2022

The awards ceremony will take place

on 31 May 2022 at the Imperial Hotel at

the HR Congress of the Moravian and

Czech Personnel Club. The awards will be

presented by Stanislav Folwarczny, MSK

Deputy Governor, and Mr Radúz Mácha,

Director of SRMSK and main organizer

of the event. The specific location will

Za hlavního organizátora soutěže i její partnery všem finalistům blahopřejeme a věříme, že se vzájemná spolupráce firem a škol

bude dále rozvíjet a prohlubovat.

be revealed only by special invite. At this

point, we can only congratulate those who

have been selected for the finals.

On behalf of the main organizer of

the competition and its partners, we

congratulate all the finalists and we believe that

they will continue their mutual cooperation

between companies and schools.

Text a foto: Radka Šušková,

garant ocenění School Friendly

FINALISTÉ OCENĚNÍ / AWARD FINALISTS:

Firmy/Companies:

• FERRIT s.r.o.

• KATEK Czech Republic s.r.o.

• TĚŠÍNSKÉ JATKY HOLDING, s. r. o. /

Albrechtova střední škola, Český Těšín,

příspěvková organizace

Školy/Schools:

• Střední průmyslová škola chemická akademika Heyrovského, Ostrava, příspěvková organizace

• Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace

• Střední škola techniky a služeb, Karviná,

příspěvková organizace

Zvláštní ocenění za partnerství /

Special award for partnership:

• Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší

odborná škola, Opava, příspěvková organizace s pekárnou Knappe s.r.o. Opava

• Obchodní akademie, Český Těšín, příspěvková organizace se spolumajitelem

a jednatelem firmy beSURE, s. r. o.

Cena magazínu Positiv Business and Style

za „Positivní počin v oblasti spolupráce

ŠKOLA–FIRMA“ / Positiv Business and

Style magazine award for ‘Positive work in

the field of school-company cooperation’:

• OŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice

se společností TATRA Truck, a.s.