BUSINESS

Reklama

na Linkedin

a proč má

smysl nad ní

uvažovat?

Linkedin v Česku dynamicky

roste. Během posledních

4 let vyrostla tato platforma

pro profesionály z nějakých

620 000 účtů na dnešní

necelé 2 miliony. Už dávno

tady nenajdete jen lidi

z IT a HR, ale je zde

zastoupena plejáda profesí od

ředitelů na úrovni C-line,

markeťáků, logistiků,

manažerů výroby, účetních,

ale i čistě řemeslných profesí,

jako jsou zámečníci. Dokonce

byste zde našli

cca 210 000 účtů studentů

ve věku do 24 let.

Tím, jak roste obliba této sítě, rostou i možnosti cílení reklamních kampaní na Linkedin.

Není to tak dávno, co tato platforma byla

z reklamního pohledu dost neuchopitelná.

Dnes je ale situace úplně jiná a jestli děláte

v B2B nebo Vašimi zákazníky jsou lidé, kteří

ve firmách mají slovo, pak byste měli vážně uvažovat nad zařazením Linkedin Ads

do svého marketingového mixu.

„My v DIGITAALu děláme DIGITAALní komunikaci pro profesionály. Soustředíme se

především na strojírenství, logistiku nebo

technologie a reklamní kampaně už dnes

mají své pevné místo v marketingovém

mixu, který našim klientům zajišťujeme,“ říká

projektová manažerka Souad Kratochvílová

Kafi z ostravské agentury DIGITAAL.

„Linkedin je dnes vůbec nejlepší platforma

pro B2B cílení reklam, jakou mají markeťáci v tomto segmentu k dispozici,“ doplňuje marketingový specialista Adam z týmu

DIGITAAL.

Díky opravdu sofistikovaným možnostem

cílení reklam na Linkedin jste dnes schopni

22 ǀ POSITIV 2/2021

oslovit skutečně relevantní publikum podle

různých profesních kritérií a parametrů. Například, pokud nabízíte služby pro logistiky,

jste schopni zacílit kampaň s téměř 100%

přesností na lidi, kteří mají logistiku jako dovednost nebo v názvu jejich pracovní pozice je napsáno Logistics manager / Supply

chain specialist, Head of logistics apod.

Jestli potřebujete Váš produkt ukázat nákupčím z automotive, můžete kampaň zacílit na lidi pracující ve stejnojmenném oboru

s pracovní pozicí Purchasing director / Purchasing manager / Purchasing Specialist,

kterých je v Česku 3 500, a těm zobrazit třeba výhody Vašeho řešení pro jejich výrobní

podnik.

Zacílit ale můžete také třeba společnosti,

které meziročně personálně vyrostly o více

než 10 %, vyselektovat z nich jen pracovníky

v HR a těm ukázat Váš nový skvělý personální software.

A toto žádná jiná síť než reklamní systém

Linkedin prostě neumí. Na druhou stranu

je třeba říci, že nákupní chování lidí se síť

od sítě liší, a protože reklamní sdělení na Linkedin nejsou ještě tak využívána jako třeba

u Facebooku, je dobré dívat se na výkonnost kampaní spíše optikou podpory značky nebo zvýšení povědomí o produktu než

čistě výkonově.

„Z naší praxe však vyplývá, že díky tomu, že

Linkedin je využíván převážně lidmi s praxí

a dost často tzv. decision makery, nebudou

klikat na všechna sdělení nebo vytvářet interakci s každým Vaším příspěvkem. Nicméně sdělení vidí, evidují, a když z jejich strany

vzejde potřeba Vaší služby, vzpomenou

si na ni díky prvnímu kontaktu s ní z Linkedin. A právě tito lidé dost často identifikují

Linkedin jako důvod, proč Vás kontaktují.

I když s reklamou ani příspěvkem neudělali

žádnou interakci,“ uzavírá CEO DIGITAALu

a evangelizátor platformy Linkedin Jiří

Kratochvíl.

Pokud máte chuť komunikaci nebo reklamu

na Linkedin vyzkoušet pro Vaši firmu, zkuste oslovit ostravské specialisty z agentury

DIGITAAL (www.digitaal.cz).